fbpx Göç halindeki çocukların korunmasına yönelik faaliyetler | AB Türkiye

Göç halindeki çocukların korunmasına yönelik faaliyetler

Göç halindeki tüm çocuklar tehlikelere açıktır ve korunmaları gerekir.
Komisyon yayınladığı tebliğde, AB’de göç halindeki çocukların korunmasına dair kapsamlı bir yaklaşımın sağlanması için acil bir dizi eyleme yer vermektedir.