fbpx Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017) | AB Türkiye

Çocuk Haklarının Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuz İlkeleri (2017)

Çocuk hakları insan haklarıdır. Birbirlerinden ayrı düşünülemezler, evrenseldirler ve devredilemezler. 2009’da yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması (Lizbon Antlaşması), AB’nin iç ve dış faaliyetlerinde çocuk haklarının korunması ve desteklenmesine yönelik açık bir taahhüt içermektedir (AB’nin Hukuki Belgeleri ve Politikasına genel bir bakış için Ek 1’e göz atın). Bu Kılavuz İlkelerle Avrupa Birliği, BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme ve İhtiyari Protokolleri ile diğer ilgili uluslararası standartlar ve antlaşmaların hükümlerine uygun olarak dışa yönelik insan hakları politikasında çocuk haklarını kapsamlı bir şekilde korumaya ve desteklemeye yönelik taahhüdünü yeniden teyit etmektedir.