fbpx Okullardaki Belirli Sağlık Risk Unsurlarının Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Edilmesi | AB Türkiye
Okullardaki belirli sağlık risk unsurlarının önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesi

Okullardaki Belirli Sağlık Risk Unsurlarının Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Edilmesi

Arka plan

Okullar, çocukların zamanlarının büyük bir kısmını geçirdikleri yer, alışkanlıklarının oluşması ve fiziksel gelişimlerinin tamamlanmasında da en önemli aşamalardan biridir. Çocukların sağlıklarının ve sosyal gelişimlerinin teşvik edilmesinde okullar uzun zamandır önemli bir yere sahiptir. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü, çocuklukta ve hamilelikte zayıflık, güvensiz cinsel ilişki, yüksek tansiyon, tütün ve alkol bağımlılığı, güvensiz su, temizlik koşulları ve hijyen, yüksek kolesterol, kapalı alanlara katı yakıtların dumanlarının ulaşması, demir eksikliği ve aşırı kiloluluk/obezite gibi önemli sağlık risklerinin, bunlara sebep olan eğitimle ilgili, sosyal, ekonomik ve politik koşulların değiştirilmesi çabalarına okulların dahil edilerek önlenebileceğinin altını çizmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, bütünsel ve sistematik bir biçimde, alkol ve madde bağımlılığına, obeziteye ve okullardaki hijyen koşullarına odaklanarak gençler arasındaki sağlık risk faktörlerinin ele alınmasıyla daha sağlıklı bir nüfus için önleyici bir programın desteklenmesidir.

Projenin faydalanıcıları olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının önlemler için atacağı kritik adımlar, izleme çabalarının artırılmasını, önleyici faaliyetlerde daha iyi koordinasyon sağlanmasını ve özellikle müdahalelerle ilgili planlamalar ve bilgi paylaşımlarıyla ilgili platformların daha iyi yapılandırılmasını içermektedir.

Okul seviyesinde, mevcut e-okul veri tabanı sistemine risk faktörlerini izleyecek yeni bir modül eklenerek hedefler gerçekleştirilecektir. Ayrıca, merkezi bir kuruma ve 81 ildeki kurumlara yıllık raporlar ve faaliyet planlarına dayalı olarak belirli sağlık risk faktörlerine karşı önlemler almaları konusunda sorumluluk verilecektir. On ildeki 200 okulda, sağlıklı bir okul modeli için pilot uygulama da yapılacaktır.

Öğretmenler, sağlık personeli, politika yapıcıları, öğrenciler ve aileleri için kapsamlı bir eğitim ve bilinçlendirme programı da geliştirilecektir. Tartışma forumu, bilgi içeren belgeler ve çocuklar için tasarlanmış faaliyetlerden oluşan kullanıcı dostu bir internet sitesi kurulacaktır.