fbpx Ordu Su ve Atıksu Arıtma Projesi | AB Türkiye
ORDU WATER AND WASTEWATER TREATMENT Plant

Ordu Su ve Atıksu Arıtma Projesi

Proje kapsamına, 155.000 ,nüfusu olan Ordu şehir merkezindeki Doğu, Merkez ve Batı beslenme havzaları girmektedir.

Proje aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

 

-  Ordu şehir merkezinin Doğu ve Merkez bölgelerine hizmet edecek, ana atıksu arıtma tesisi (AAT) kurulması;

 

-  Kumbaşı Mahallesi’ndeki mevcut Atıksu Arıtma Tesisinde Türk ve AB tahliye (boşaltım) kriterlerine uygun olarak iyileştirme yapılması,

 

-  Acil bakıma ihtiyaç duyan su şebekesinin kısmî rehabilitasyonu ve su depolama tanklarının kurulması.

 

-  Yüksek öncelikli olarak belirtilen kanalizasyon şebekesinin kısmî rehabilitasyonu

 

-  Teknik mali yardım paketi, 1) sızıntı tespit çalışması, 2) yağmur suyu şebekesinden veya şebekesine olan yasa dışı bağlantıların belirlenmesi için inceleme yapılması, 3) yapının/inşaatın denetimi, 4) kapasite geliştirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, 5) içme suyu izleme programı geliştirilmesi ve mevcut proje, yalnızca şebekelerdeki aciliyet gerektiren yatırımları hedeflediği için, 6) yatırım projesinin bir sonraki safhasının hazırlanması için teknik yardımı kapsamaktadır.

 

-  İçme suyu ve atıksu analizi için ICP-OES[1], mobil laboratuvar ve birleşik emme/basma aracı tedariği.
 

Ana Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) kurulmuş, mevcut atıksu arıtma tesisinin iyileştirme çalışmaları ise tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi için gerekli malzemeler satın alınmıştır. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesinin rehabilitasyonu, teknik yardım ve denetime ilişkin çalışmalar devam etmekte olup bunların 2017 yılının sonuna kadar tamamlanmaları beklenmektedir.

Türkiye’nin Karadeniz kıyısında sadece 10 Mavi Bayraklı sahili vardır ve Ordu şehir merkezinde yer alan Akyazı Sahili de  bu sahillerden biridir. Atıksu Arıtma Tesisleri (AAT) olmaması durumunda Mavi Bayrak iptal edilebilmektedir.

Opening Ceremony of the WWTP

 

[1] Endüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometrisi