fbpx Organ Bağışının Teşviki | AB Türkiye
female doctor handling a symbolic heart

Organ Bağışının Teşviki

Arka plan

Organ nakli alanında kaydedilen hızlı gelişmeler, son 10-20 yılda insan organlarının organ naklinde kullanımını artırmıştır.      AB, “hepimiz potansiyel bağışçılarız” felsefesiyle, bağışların artması ve gelişmesi için çalışmıştır.  Ancak, ihtiyaçlar yapılan bağış sayısını aşmaktadır.  2007 yılında, Türkiye’deki kadavra bağış oranı milyonda 3,1 oranı ile milyonda 17,8 olan AB ortalamasının oldukça altında kalmıştır.   Türkiye’deki düşük bağış oranlarının sebepleri arasında bağışcı tespitindeki problemler, profesyonel eğitim eksikliği, ailelerin bu konuda pek rıza göstermemesi ve yetersiz mevzuat bulunmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin genel hedefi, özellikle kadavra organ bağışının artışı ile ilgili olarak, genel sağlık alanındaki AB düzenlemelerinin uygulanması ve bu düzenlemelere uyum sağlanmasıdır.

Bu hedefe ulaşmak için, organ bağışlarında ve nakillerinde, kaliteli ve güvenli standartlar oluşturmak için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yardım sunulması gerekecektir.

Öngörülen faaliyetler arasında, mevcut yasaların sistematik ve detaylı analizi ve Türkiye’yi, nakli planlanan insan organlarının kalitesi ve güvenliği ile ilgili 2008 AB direktifi ile uyumlu hale getirecek mevzuatın hazırlanması bulunmaktadır.

Projenin bir parçası olarak yapılan analiz çalışmasının bulguları sonucunda, aralarında anestezistler, nörologlar, sinir cerrahları, yoğun bakım ünitelerinde görevli doktorlar ve organ nakli koordinatörlerinin bulunduğu sağlık personeline eğitim verilecektir. Eğitimlerde bağışçı tespiti, beyin ölümü teşhisi, bağışçı yönetimi ve organ uygunluğu, potansiyel organ bağışçılarının ailelerine yaklaşım ve yasal, etik ve dini hususlar konularının ele alınması beklenmektedir.

Başka bir faaliyet ise, nakil bekleyenler listesi, yapılan nakil sayısı ve tarihleri, reddetme hayatta kalma oranları, nakil türleri, hastaların ve bağışçıların doku ve kan grupları ve hastaların nakil sonrası durumları gibi organ naklini kapsayan her konuda veri toplanmasına odaklanılmasıdır.

Projenin, insan organı bağışı ve nakli kalitesini ve güvenliğini artırması beklenmektedir.