Nursery School in Turkey

Örnek Projeler : Eğitim

Sosyal politika için IPA kapsamındaki destek, eğitim, sağlık, kültür ve istihdam hayati alanları kapsamakta ve özellikle toplumdaki dezavantajlı ve marjinalleşmiş kişileri hedefleyen programlar ile oldukça geniştir. Projeler, küçük çocuklar ve kızların okula katılımına destek vermektedir.

Avrupa Birliği, eğitim reformları desteklemek için bir çok projeye destek veriyor.

Bu projelerin bir kısmını aşağıdaki sayfalarda  inceleyebilirsiniz.