Proprietor at her restaurant in Van, Turkey. She is a beneficiary of an EU project helping Kurdish IDP women start small businesses.

Örnek Projeler : Sosyal Politika ve İstihdam

Sosyal politika için IPA kapsamındaki destek, eğitim, sağlık, kültür ve istihdam hayati alanları kapsamakta ve özellikle toplumdaki dezavantajlı ve marjinalleşmiş kişileri hedefleyen programlar ile oldukça geniştir.

Projeler, küçük çocuklar ve kızların okula katılımına destek vermeyi, çocuk işçiliği ile mücadele etmeyi ve engelli bireylerin toplumla bütünleşmesine yardımcı olmayı kapsamaktadır. Ayrıca, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, aşılar için kalite kontrol testlerinin geliştirilmesi ve gönüllü kan bağışını desteklemek için projeler bulunmaktadır. İstihdam yaratma alanındaki programlar iş yerinde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, genç istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin teşvikine yöneliktir.

Ülkenin güneydoğusunda için kültürel miras geliştirme programı ile sanat ve kültür alanlarında Türk ve AB sivil toplum arasındaki ilişkileri geliştirilmesi projeleri destek alan kültür projeleri arasında yer almaktadır.