fbpx Örnek projeler : Tarım, Gıda Sağlığı, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma | AB Türkiye

Örnek projeler : Tarım, Gıda Sağlığı, Balıkçılık ve Kırsal Kalkınma

Türk çiftçileri tarım alanında AB tarafından desteklenen projelerden doğrudan yararlanmıştır. Destek sağlanan alanlara örnek olarak bitki pasaportu sisteminin oluşturulması ve hayvan hastalıkları için kulak küpesi takılması ve aşılama gösterilebilir. Tarım ve çevre arasındaki ilişkinin iyileştirilmesi de önemli bir sorun olarak belirlenmiş ve çiftçilikte nitratların ve kalıcı organik kirleticilerin kullanımını azaltmayı amaçlayan projeler yürütülmüştür. Buna ek olarak, balık stoklarının doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan bilimsel bir sistemin geliştirilmesi yoluyla balıkçılık sanayisinin korunması için adımlar atılmıştır. AB’nin, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında devlet kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesini de desteklediği çok sayıda proje kapsamında kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı altyapı ve kurumsal yapılandırma projelerine bir örnek teşkil etmektedir. Çiftçilerin tarımsal desteklere başvurularını onaylamada idari sistemin temel bileşenlerinden olan Arazi Parsel Tanımlama Sisteminin oluşturulmasına da önemli ölçüde yatırım yapılacaktır.