fbpx Ortaklık Anlaşması | AB Türkiye
working together

Ortaklık Anlaşması

 

Türkiye’nin AB ile imzaladığı ortaklık anlaşması, üyelik sürecinin uygulanmasına zemin oluşturur. Üyeliğe hazırlık süreci boyunca siyasi diyalog ve iş birliğinin sağlanması için çeşitli kurumlar oluşturulmuştur.

Ortaklık Konseyi 

Konsey, Türk hükümeti, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşmaktadır. Türkiye-AB ilişkilerinin şekillenmesinde ve yönlendirilmesinde araçsal bir işleve sahiptir. Amacı, ortaklık anlaşmasının siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda uygulanmasıdır. Ortaklık Konseyi her yıl, Bakanlar düzeyinde iki kez toplanır. Konsey kararları oybirliğiyle verir. Türkiye ve AB tarafı birer oy hakkına sahiptir.


15 Mart 2019 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği - Türkiye Ortaklık Konseyi 54. Toplantısı hakkında daha fazla bilgi için:


Ortaklık Komitesi 

Ortaklık Komitesi AB ve Türkiye’den uzmanları, Ortaklık bağlantılı teknik konuları incelemek ve Ortaklık Konseyi’nin gündemini hazırlamak üzere bir araya getirir. Müzakere fasılları, aşağıda yer alan 8 alt komite bünyesinde görüşülür:

Tarım ve Balıkçılık Komitesi

İç Piyasa ve Rekabet Komitesi

Ticaret, Sanayi ve ECSC Ürünler Komitesi

Ekonomik ve Parasal Politika Komitesi

Yenilik Komitesi

Ulaşım, Çevre ve Enerji Komitesi

Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve Sosyal Politika Komitesi

Gümrük, Vergilendirme, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Para Aklama Komitesi

 

Meclis Ortak Komisyonu 

Meclis Ortak Komisyonu, Türkiye-AB ortaklığının kontrol organıdır. Görevi, Ortaklık Konseyi tarafından kendisine sunulan yıllık faaliyet raporlarını analiz etmek ve AB-Türkiye Ortaklığıyla bağlantılı konularda tavsiyelerde bulunmaktır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu’ndan seçilen ve yılda iki kez toplanan 18 üyeden oluşmaktadır.

Gümrük Birliği Ortak Komitesi (CUJC)

Komitenin ana görevi, Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğine yasal uyumun sağlanması için bir istişare prosedürünün oluşturulmasıdır. CUJC, Birlik Konseyine tavsiyelerde bulunur. Ayda bir kez toplanması öngörülmüştür.

Karma İstişare Komitesi (JCC), Ankara Anlaşmasının 25. Maddesine uygun olarak 16 Kasım 1995 tarihinde kurulmuştur. Komitenin hedefi, Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de bulunan sosyal çıkar grupları arasında diyaloğun ve iş birliğinin desteklenmesi ve Türkiye’de bu diyaloğa ortak tarafların kurumsallaştırılmasıdır. Karma İstişare Komitesi, karma ve iş birliğine dayalı iki kanatlı bir yapıya sahiptir: AB kanadı ve Türkiye kanadı. 18’i Türk ve 18’i AB temsilcisi olmak üzere toplam 36 üyeye sahiptir ve biri Türk diğeri de AB tarafından iki seçilmiş eş başkanı bünyesinde barındırır.