fbpx Ortaokul Düzeyinde Kız Öğrencilerin Devamlılıklarının Artırılması | AB Türkiye
okul kütüphanesinde kızlar

Ortaokul Düzeyinde Kız Öğrencilerin Devamlılıklarının Artırılması

Arka plan

Sosyoekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde kızların okula gitme oranı, ülke ortalamasının oldukça altındadır. Kültürel engeller, ebeveynlerin çocuklarını okula göndermeye ekonomik güçlerinin yetmemesi, ebeveynlerin kız çocukların okumasının öneminin farkında olmayışları ya da farklı paydaşlar arasındaki işbirliği eksikliği sebepleriyle okulu bırakma oranları yüksektir.  Etkili bir izleme sisteminin yoksunluğu, kızların okuma oranlarının tam olarak analiz edilmesini ve uygun politikalar geliştirilmesini zorlaştırmaktadır. Başka bir zorluk ise, daha uygun mesleki eğitim öğretim (MEÖ) sağlayarak MEÖ’leri, orta okul/lise eğitimine daha cazip bir alternatif haline getirmektir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, okulu bırakma oranlarını düşürmek, mesleki becerileri ve iş gücü yetkinliklerini artırmak ve ebeveynler arasında kızların okutulmasının önemi konusunda bilinç oluşturmak için özellikle orta okul ve liselerde ve MEÖ sektöründe kız öğrencilerin mevcudiyetini artırmaktır.

Projenin uygulanmasındaki ilk adım, 12 ilde pilot uygulaması yapılan çalışmada kızların neden ilk ve orta seviyeli okulları bırakma risklerinin bulunduğunun araştırılmasıdır.  Bu çalışmanın bulguları doğrultusunda, orta seviyeli okullara kayıt oranını artırmak için bir izleme sistemi tasarlanmıştır.

Özellikle kızlara yönelik MEÖ programlarını geliştirmek için, yerel iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının analizi de yapılmıştır. Ayrıca, MEÖ sektörüne olan duyarlılıklarını artırmak için rehber öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmiştir.

Okulu bırakmış kızları teşvik etmek için eğitimlerine devam etmeleri konusunda onlara cesaret vermek amacıyla telafi dersleri verilmiştir. Ayrıca, akademik başarısı düşük olan öğrencilerin açıklarını kapatmak için özel modüller de geliştirilmiştir.

Okula gitme oranını artırmak için kamu kurumlarının, sosyal tarafların, belediyelerin, üniversitelerin, STÖ’lerin ve ebeveynlerin katıldığı ortak etkinlikler, çalıştaylar, burs programları ve duyarlılık geliştirici kampanyalar da gerçekleştirilmiştir.