fbpx OTP Geleceği Hakkında Bilgilenin | AB Türkiye
future of farming

OTP Geleceği Hakkında Bilgilenin

Küresel tarım piyasalarındaki gelişmeler ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni taahhütleri, Ortak Tarım Politikasının (OTP), devam eden bu zorluklarla başa çıkmak için bir kez daha değişmesi gerektiği anlamına geliyor.

29 Kasım 2017'de Avrupa Komisyonu gıda ve tarımın geleceğine ilişkin fikirlerin ele alındığı bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğ, mevcut politikanın hangi kısımlarının basitleştirilip modernleştirilebileceğini daha iyi anlamak amacıyla Ortak Tarım Politikasının (OTP) geleceğine ilişkin istişarenin ardından yayınlandı.

Gıda ve tarımın geleceği

Tebliğde, öncelikli olarak OTP'nin daha basit bir hale getirilmesi ve paranın karşılığının en iyi şekilde alınmasına yoğunlaşılarak OTP'de bir dizi değişiklik yapılması öneriliyor. Yeni OTP'de ele alınması gereken öncelikli alanların ana hatlarıyla belirtilmesine ek olarak, daha etkili sonuçlar elde etmek için de politikanın uygulanmasına yönelik daha esnek bir yaklaşım sunuluyor.

 

Sıradaki çalışmalar

  • bütçe teklifleri (Çok Yıllık Mali Çerçeve): Mayıs 2018

  • tebliğde belirtilen hedeflere somut bir şekilde ulaşılmasına ilişkin tam yasa teklifleri (2018'in ilk yarısı)

Bu politika hakkında gelişmeleri takip etmek için DG AGRI sitesine ziyaret edebilirsiniz.

Arka plan

Tebliğ ve öncesindeki istişare sürecinde, Cork 2.0 beyannamesi, yıllık Genel Görünüm Konferansıve Tarım Piyasaları Görev Ekibi (AMTF) Raporu gibi, 2016 yılında gerçekleştirilen bir dizi çalışma temel alınmıştır.