Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, 17 May 2018

17 Mayıs 2018 Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Gününde, Yüksek Temsilci Federica Mogherini’nin Avrupa Birliği adına yaptığı açıklama

16.05.2018 Çar - 13:11

Avrupa Birliği, Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi ile Mücadele Gününde, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsel özelliklerden doğan her türlü ayrımcılık ve nefret suçuyla mücadele etme ve lezbiyen, gay, biseksüel, trans ve erdişi kişilerin (LGBTI) insan haklarının aktif olarak desteklenmesi konusundaki kararlılığını yinelemektedir.

Avrupa Birliği’nin içinde ve dışında, LGBTI şahıslar çok sıklıkla şiddet ve nefret suçlarının hedefi olmaktadır. Bu şahıslar, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsel özelliklerinden dolayı hala sıklıkla ayrımcılığa ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Birçok ülkede, aynı cinsiyetten biriyle birlikte olmak hala suç sayılmaktadır. İnsanlar, sırf içinde oldukları ilişki dolayısıyla tutuklanmakta, hapse atılmakta ve bazı durumlarda idam edilmektedir. Cinsel yönelimin koruma altında olduğu ülkelerde bile, homofobi, transfobi ve bifobi dolayısıyla şahıslar sıklıkla damgalanmakta ve bu da toplumda, ekonomi ve sağlık açısından zarara yol açan sosyal dışlanmayı tetiklemektedir.

2018, insan hakları açısından önemli bir yıl. Bu yıl, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 70. Yıldönümünü kutlamaktayız. Bildirgenin ilk maddesi, “Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar,” demektedir. LGBTI şahıslar bir istisna olarak görülemez. Bu sebeple AB, cinsel yönelime bakılmaksızın, “herkes için eşit hak” mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.

Avrupa Birliği, siyasi ve insan hakları diyalogları, farkındalık oluşturma faaliyetleri, finansal yardım ve “Avrupa Komisyonu’nun LGBTI eşitliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler listesi” ve AB’nin “LGBTI şahısların insan haklarının bütünüyle desteklenip korunmasına dair ana esaslar” gibi belli siyasi araçların kombinasyonuyla, cinsel yönelim ve cinsel kimliğe bağlı ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmeye devam edecek ve Avrupa Birliği’nin, Birlik içinde ve ötesinde LGBTI şahısların eşitliğini daha da iyi bir noktaya taşıma konusundaki kararlılığını ortaya koyacaktır.

Bugün Avrupa Birliği, LGBTI şahısların insan haklarını destekleyen ve savunan herkesi saygıyla anmaktadır. Tekrar söylemek isteriz ki; “İnsan Hakları Savuncuları,” yalnız değilsiniz. Avrupa Birliği daima yanınızda olacak.