Joint statement on the occasion of International Women's Day 2018

2018 Dünya Kadınlar Günü AB Ortak Açıklaması

07.03.2018 Çar - 11:17

Avrupa Komisyonu
Brüksel, 6 Mart 2018

Kadın-erkek eşitliği, anlaşmalarımızda yer alan Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden biridir. Toplumsal cinsiyete dayalı ayırımcılıkla mücadele konusunda öncü konumdaki Birliğimizin bu alanda kaydettiği ilerlemeyle gurur duyabiliriz; Avrupa kadınlar için dünyanın en güvenli ve en eşitlikçi yerlerinden bir tanesidir. 

Ancak çalışmalarımız devam etmektedir; zira tam eşitliğin sağlanması için önümüzde uzun bir yol vardır. Kadınlar ve kız çocukları halen taciz, sömürü ve şiddete maruz kalmaktadırlar. Ayrıca kadınlar hala cam tavanı kırma çabalarında sıklıkla engellerle karşılaşmakta, daha az ücret almakta ve kariyer ve iş geliştirme alanlarında daha kısıtlı olanaklardan yararlanabilmektedir. 

Kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişim, eşit işe eşit ücret, şirketlerde ve siyasette üst düzey pozisyonlarda yer alabilme ve şiddete karşı korunma gibi hayatın her alanında eşit imkanlara sahip olmalarını istiyoruz.

Kadınların lider pozisyonlarda daha fazla yer almaları ve güçlendirilmeleri bizim için kesin bir önceliktir. Avrupa Birliği, çalışan anne-babalar ve bakım sorumluluğu bulunanlar için iş hayatı-özel hayat dengesini güçlendirmek üzere yeni bir mevzuat ve cinsiyete dayalı ücret farklılıklarının azaltılması için de bir Eylem Planı hazırlamıştır. Bu çalışmalarımızla örnek olmaya çalışıyoruz, nitekim Avrupa Komisyonu'nda yönetim kademelerinde bulunan kadınların sayısı göreve geldiğimiz Kasım 2014'te %11 iken, Şubat 2018'de %36'ya ulaşmıştır. Başkan Juncker görev süremizin sonu olan 31 Ekim 2019'a kadar %40'a ulaşmayı hedef olarak belirlemiştir.  

Ayrıca hem AB içerisinde hem de birlik dışında yürüttüğümüz faaliyetlerde, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadının güçlendirilmesini destekleyerek tüm politikalarımızda tutarlı hareket etmekteyiz. Politikamız Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kadın, Barış ve Güvenlik Gündeminin küresel ölçekte başarıyla uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu yılki Avrupa Kalkınma Günleri'nde kadınların ve kız çocuklarının sürdürülebilir kalkınmadaki hayati rolleri ve hayatın her alanına eşit katılımları ele alınacaktır. Bunların yanı sıra bu yıl AB, insani krizlerde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi için çalışan 60'ın üzerinde ülke ve kuruluşu bir araya getiren, "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete karşı Korunmak için Eylem Çağrısı" nın liderliğini yapmaktadır.      

Avrupa Birliği, "Spotlight initiative" gibi girişimlerle, dünya genelinde şiddet mağduru olan, yerinden edilen ya da hareket halinde olan, ya da eğitim, sağlık ve aile planlaması hizmetlerine eşit erişim, işgücü piyasası ve daha genel anlamda siyasi hayat dışında bırakılan kadın ve kız çocuklarına yardım etmektedir. Dünya çapında ilkokul yaşında olup okula gitmeyen 15milyonu aşkın kız çocuğu bulunmaktadır, AB bu nedenle Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan Güney Doğu Asya'ya uzanan pek çok yerde eğitime erişimin arttırılmasına destek olmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği sadece Avrupa'da hak ve adalet meselesi değildir – toplumsal cinsiyet eşitliği dünya çapında sürdürülebilir barış, güvenlik, kalkınma, ekonomik refah ve büyümenin sağlanabilmesi için bir zorunluluktur.  

Kadın ve kız çocuklarının potansiyeline yapılan yatırım genel olarak topluma yapılan bir yatırım olup, bu konu kadın ve kız çocuklarının olduğu kadar erkeklerin de sorumluluğudur.

 

İmzalayan taraflar:

Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini

İş, Büyüme, Yatırım ve Rekabetçilikten Sorumlu Komisyon Üyesi/Komisyon Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen*

Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komisyon Üyesi Oettinger

Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn

Uluslararası İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Neven Mimica

Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Dimitris Avramopoulos

İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Marianne Thyssen

Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrükten Sorumlu Komisyon Üyesi Pierre Moscovici

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides

Ulaştırmadan Sorumlu Komisyon Üyesi Violeta Bulc*

Adalet, Tüketici ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Vera Jourová

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spordan Sorumlu Komisyon Üyesi Tibor Navracsics

Bölgesel Politikadan Sorumlu Komisyon Üyesi Corina Crețu

Araştırma, Bilim ve Yenilikten Sorumlu Komisyon Üyesi Carlos Moedas

Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel