Over 3500 Syrian Students Graduated From Turkish Language Courses Under EU Funds

3500'den Fazla Suriyeli Öğrenci AB Fonlarıyla Finanse Edilen Türkçe Dil Kurslarından Mezun Oldu

09.08.2018 Per - 17:52

09/08/2018

Avrupa Birliği, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 3500'ü aşkın Suriyeli öğrencinin Türkçe dil kurslarından mezuniyetini kutladı. Ankara'da düzenlenen törene AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Vinals, UNHCR Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp ve YTP Başkanı Abdullah Eren katıldılar.

 

Avrupa Birliği, işbirliği yaptığı kuruluşlar ve Türkiye'deki resmi makamlar ile birlikte yükseköğrenime devam etmek isteyen Suriyeli gençlere destek olmayı sürdürüyor. TÖMER'den C1 Türkçe Dil Sertifikası almak öğrencilerin Türk üniversitelerine girme şansını büyük ölçüde arttırıyor. 2017 yılında AB tarafından finanse edilen iki ayrı UNHCR projesi kapsamında bu kurslardan 1,000'i aşkın öğrenci mezun olarak sertifikalarını aldı; bu yılsa 3,500'den fazla Suriyeli öğrenci mezun oldu. 

 

Çok sayıda Suriyeli genç ülkelerinde yaşanan çatışmalardan dolayı eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kaldılar. Bu gençlerin birçoğunun eğitimlerine devam etmelerine yardımcı olmak amacıyla Avrupa Birliği halen, Suriyeli gençlerin yükseköğrenimine ilişkin toplam bütçesi 37 milyon Avro'yu aşan beş ayrı projeyi finanse ediyor. Bu projeler kapsamında hazırlık sınıflarındaki 5,189 öğrencinin yanı sıra 192 üniversite çalışanına destek veriliyor ve 1.170 üniversite bursu verilmesi sağlanıyor. Söz konusu desteğin uzun vadeli hedefi Suriyeli öğrencilerin kapsayıcı ve nitelikli yükseköğrenim imkanlarına daha fazla erişimlerini sağlayarak Türkiye'deki Suriyelilerin direnme gücü arttırmak ve Türkiye'deki işgücü piyasasına ya da gelecekte Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmaları için fırsatlar sunmaktır.

 

a1

 

Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera-Vinals, şunları söyledi; "Buradaki yolculuğunuzun kolay olmadığını biliyorum… Ancak sizleri yükseköğrenime hazırlayacak AB burslarının yardımı ve çok çalışmanız sayesinde artık üniversiteye gitmenize imkan tanıyacak Türkçe dil yeterliliğini kazanmış bulunuyorsunuz. AB Türkiye'de mültecilere yardım etme kararlılığını sürdürmektedir. Avrupa Birliği Konseyi, Suriye krizi karşısında Türkiye'nin gösterdiği çabaları desteklemek üzere FRIT kapsamında ilave 3 milyar Avro taahhüt etme kararını teyit etti. Böylece AB, Türkiye'deki ortaklarımız, BM kuruluşları, ulusal ve uluslararası STK'lar ile yürütmekte olduğu muazzam çalışmayı sürdürebilecektir."    

 

 

 

 

Önbilgi

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)

 

Avrupa Birliği 2011 yılından bu yana mülteci krizi karşısında Türkiye’ye destek olmaktadır. Bu destek ilk dönemlerde sivil koruma ve insani yardım (ECHO) formatındayken müteakip süreçte krizin uzamış olması da göz önünde bulundurularak, orta ve uzun vadeli destek sağlanması amacıyla diğer AB mali araçları da devreye sokulmuştur. Ocak 2016’da Türkiye’deki Mültecilere yönelik Mali Yardım Programının (FRIT) yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu destek ciddi oranda arttırılmıştır.

Eğitim, sağlık, altyapı, sosyoekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda destek sağlanması yoluyla hem mültecilere hem de onlara Türkiye’de ev sahipliği yapan toplumlara yardımcı olmak maksadıyla, FRIT programı aracılığıyla 3 milyar Avro sözleşmeye bağlanmıştır. 3 milyar Avroluk destek kapsamında 72 proje devam etmekte olup 1.9 milyar Avronun üzerinde bir miktarın ödemesi tamamlanmıştır.

Bu fon desteği, krizin başından bu yana Türkiye’deki mültecileri desteklemek üzere tahsis edilmiş olan 350 milyon Avro ile AB üyesi devletler tarafından ikili düzeyde sağlanan yardımlara ek bir destek niteliğindedir.

Bu fon desteğinin bir kısmı, bugüne kadar toplamda 1.5 milyar Avroluk bir hacme ulaşan ve Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Batı Balkanları kapsayan, Suriye’ye yönelik AB Bölgesel Güven Fonu (EUTF-Madad) yoluyla aktarılmıştır.

 

 

Daha fazla bilgi için:

Steven De Vriendt – Program Yöneticisi

Steven.DE-VRIENDT@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 87 00

 

Basın irtibat:

Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu    

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77