On 6 September, the European Commission published Seventh Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement.

6 Eylül'de Avrupa Komisyonu, AB-Türkiye Bildirisinin uygulanması sürecinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin yedinci raporunu yayınladı

07.09.2017 Per - 10:20

Yaz öncesine nazaran günlük gelen kişi sayısında hafif bir artış görülmesine rağmen, yasadışı geçiş sayısı düşük seyretmeye devam etti (13 Haziran'da yayınlanan Altıncı Rapordan bu yana günlük gelen ortalama kişi sayısı 93). Ayrıca Ege Denizi'nde can kaybı da geçmişe nazaran önemli ölçüde azaldı. Yunanistan-Türkiye kara sınırı üzerinden gelişler de düşük düzeyde seyretmeye devam etti. Suriyeli mültecilerin üçüncü ülkelere yerleştirilme işlemleri de istikrarlı bir süratle devam etti, hâlihazırda yaklaşık 9.000 Suriyeli Türkiye'den AB ülkelerine yerleştirilmiş durumda. Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Programı kapsamındaki proje onayları ve ödemelerde de ilerleme kaydedilmeye devam edilmiştir. 3 milyar Avro tutarındaki mali yardımın toplam 1.664 milyar Avro'luk kısmıyla 2016-2017 döneminde 48 proje sözleşmesi imzalanmış ve ödemeler 838 milyon Avro'ya ulaşmıştır. Yabancılar için Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında desteklenen muhtaç durumdaki mültecilerin sayısı hızlı bir artışla 600,000'den 860,000'e ulaşmış olup bu sayının 2017 sonuna kadar 1.3 milyonu bulması beklenmektedir.       

AB-Türkiye Bildirisinin uygulanması sürecinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin yedinci rapor