EU supports Turkey to develop its Information and Communication Technologies:  25,000 registered users received online learning;  More than 10,000 certificates issued!

AB Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin geliştirilmesinde Türkiye'ye destek oluyor: 25.000 kayıtlı kullanıcı online eğitim aldı; 10.000'den fazla sertifika verildi!

10.10.2017 Sa - 18:09

Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında işgücünün geliştirilmesinde Türkiye'ye destek olan AB finansmanlı projenin sonuçları 10 Ekim günü Ankara'da düzenlenen törenle duyuruldu. Etkinliğe Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AB Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Müsteşar François Begeot ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri katıldı.

 

AB tarafından desteklenen 3.4 milyon Avro bütçeli proje, çalışanların, işverenlerin ve işletmelerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki uyum ve becerilerinin arttırılması amacıyla Aralık 2015'te hayata geçirildi. 

Proje kapsamında çalışma piyasasının farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap veren 100 online ders hazırlandı. Bu derslere proje çerçevesinde kurulan BİLGE-İŞ adlı online öğrenme platformundan erişilebilmektedir.   

Bu kısa süre içerisinde BİLGE-İŞ online öğrenme portalına kayıtlı kullanıcıların sayısı 25.000'i geçti, ve 10.000'den fazla sertifika verildi. 

Projenin tamamlanması ve başarıları münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şu açıklamayı yaptı: "Dijital çağın fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için işletmelerin faaliyetlerini ve insan kaynaklarını değişime göre uyarlaması gerekmektedir. Proje kapsamında, KOBİ'lerin teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları ve kapasitelerini artırmaları bakımından online dersler verilmiştir. Bu bağlamda, şu ana kadar muazzam rakamlara ulaşılmıştır."

 

Projenin sürdürülebilirliği, gerekli ekipmanların alınmasıyla sağlanmış; BİLGE-İŞ portalı ve yeni online dersler için ekipman satın alınmıştır. ODTÜ bu ekipmanın yardımı ile yeni dersler geliştirmeye devam edecektir. Ticaret ve sanayi odaları, meslek örgütleri, STK'lar ve üniversiteler gibi çeşitli paydaşlarla imzalanan ortaklık protokolleri, BİLGE-İŞ portalının daha da geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaktır.

 


 EU supports Turkey to develop its Information and Communication Technologies:  25,000 registered users received online learning;  More than 10,000 certificates issued!

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için bkz:

https://bilgeis.net

 

Basınla ilgili sorular için:

Miray Akdağ Uluç – Basın Sorumlusu, AB Türkiye Delegasyonu

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77