AB Büyükelçileri, Sağlık Bakanlığı Ve AFD Hatay-Dörtyol'daki Yeni Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreninde

AB Büyükelçileri, Sağlık Bakanlığı Ve AFD Hatay-Dörtyol'daki Yeni Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreninde

16.04.2019 Sa - 19:27

16/04/2019
 

AB, Sağlık Bakanlığı ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile birlikte bugün Hatay'da yeni devlet hastanesinin temel atma törenine katıldı. Tören, Fransa Büyükelçisi Charles Fries, Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER'in yanı sıra 500'ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Mart 2021'de tamamlanması planlanan hastane, AB'nin Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Programı kapsamında 40 milyon Avro bütçeyle finanse edilen sağlık altyapısı projesinin bir parçasıdır. Asgari 250 yatak kapasiteli hastanenin kapasitesi, 336 hizmet yatağı, 56 yoğun bakım yatağı ve 25 hemodiyaliz ünitesi olmak üzere 400 yatağın üzerine çıkabilecek durumdadır.     

 

Toplamda AB, sağlık sektöründe mülteci ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'ye yaklaşık 600 milyon Avro tutarında destek sağlamış olup bunun 90 milyon Avro'luk kısmı sağlık altyapısına yönlendirilmiştir. Söz konusu fonlar AB'nin Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Programı çerçevesindeki ilk 3 milyar Avro'luk dilim kapsamında sağlanmakta olup, bunu uygulamaya konulacak olan ikinci 3 milyarlık dilim takip edecektir.   

 

AFD tarafından uygulanan 40 milyon Avro bütçeli "Hatay'da Devlet Hastanesi Yapımı" projesi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından uygulanan 50 milyon Avro bütçeli "Kilis'te Sağlık Altyapısı" projesi ile de uyumludur. Her iki sağlık altyapısı projesi, mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 300 milyon Avro bütçeli öncü niteliğindeki SIHHAT projesiyle koordinasyon halinde yürütülmektedir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü dahil farklı ortaklar tarafından uygulanan diğer projeler vasıtasıyla da tamamlayıcı bir takım çalışmalar yürütülmektedir.       

 

Bütün projeler, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türkiye'deki ev sahibi toplumlara yönelik sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve niteliğinin arttırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yakın ortaklık içerisinde geliştirilmektedir.   

 

Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, şunları söyledi:

"Finansmanı tamamen Mali Yardım Programı kapsamında sağlanan ve Kilis'te bulunan ikinci devlet hastanesinin yapımına da önümüzdeki haftalarda başlanacaktır. Hastanelere yapılan toplam yatırım 80 milyon Avro'nun üzerindedir. Sağlık sektöründe Mali Yardım Programının ilk dilimi kapsamında AB'nin sağladığı toplam destek 600 milyon Avro civarındadır. Sağlık alanındaki altyapı projelerine, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 300 milyon Avro bütçeli, öncü niteliğindeki SIHHAT projesi ile tamamlayıcı destek verilmektedir".

 

 

Ön bilgi

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı

 

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla Türkiye'ye destek olmaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir.

Ocak 2016'da AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programının hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmış, bu kapsamda her biri 3 milyar Avro'luk iki dilim halinde uygulamaya konulacak 6 milyar Avro'luk paket seferber edilmiştir. 3 milyar Avro'luk İlk dilim eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma, koruma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda destek sağlamak suretiyle mülteciler ve ev sahibi toplamlara fayda sağlayacak şekilde sözleşmeye bağlanmıştır. İlk 3 milyar Avro'luk dilim kapsamında 72 proje halen devam etmekte olup 2018 yılından bu yana ikinci 3 milyar Avro'luk dilim harekete geçirilmektedir ve 450 milyon Avro değerindeki projeler devam etmektedir. Söz konusu finansman, krizin başlangıcından bu yana mültecilere destek amacıyla Türkiye'ye sağlanmış olan yaklaşık 350 milyon Avro'luk tutara ve Üye Devletlerin sağladığı ikili yardımlara ilave olarak aktarılmaktadır.     

 

AB'nin Türkiye'deki sağlık sistemine desteği  

Türkiye genelinde farklı illerde 3.6 milyon Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Türk Hükümeti geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumların sağlık hizmetine erişimlerini sağlamak üzere muazzam bir çaba içerisindedir.  AB, sağlık sektöründeki bu çabalarını desteklemek üzere Türkiye'nin yanında yer almaktadır.

AB, Sağlık Bakanlığı'na sağlanan Doğrudan Hibe ya da Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortakların tamamlayıcı girişimlerinde olduğu gibi hastane yapımı ve operasyonel destek vermek suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarını desteklemektedir. Bütün bu çabalar AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı kapsamında sağlık sektörüne ayırılan yaklaşık 600 milyon Avro'luk tutarın tamamlayıcı parçalarıdır.   

 

Daha fazla bilgi için :

İlhan GÜLTEKİN - Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı, Altyapıdan sorumlu Program Yöneticisi

ilhan.gultekin@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Michel CAT - Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı, Altyapıdan sorumlu Program Yöneticisi

michel.cat@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

 

 

Basınla ilgili sorularınız için :

Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu, Basın Müşaviri miray.akdag@eeas.europa.eu    

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77