fbpx AB Büyükşehir Belediyelerinde Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor | AB Türkiye
AB Büyükşehir Belediyelerinde Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor

AB Büyükşehir Belediyelerinde Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor

03.05.2019 Cu - 16:41

03/05/2019

AB tarafından desteklenen "Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YIKOB) Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım " projesinin açılış töreni İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel  Munuera Vinals'ın katılımıyla 3 Mayıs günü Ankara'da gerçekleştirildi.

 

Açılış münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: "Avrupa Birliği'nin, aday ülkelerde, hükümetin her seviyesinde kamu idari yapısının ve yönetişimin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini vurgulamak isterim. YIKOB gibi yerel aktörler ve kurumlar, fiziksel açıdan yakınlıkları nedeniyle çoğu zaman vatandaş ihtiyaçlarını ele alıp onlara en iyi şekilde yanıt verebilecek konumdadır. Bu sebepten dolayı, onların kapasitelerinin güçlendirilmesi demokratik yönetişimin pekiştirilmesi, hesap verebilirlik, kamu hizmetlerinin daha iyi bir şekilde sunumu ve büyüme açısından kilit önem taşımaktadır" dedi.

 

AB Büyükşehir Belediyelerinde Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını Destekliyor

Proje kapsamı nedir?

 

AB'nin temel koşullarından olan Kamu İdaresi Reformu alanındaki bu proje, aynı zamanda AB'nin genişleme stratejisinde de kilit önceliklerden birisidir.

 

YIKOB’lar 2014’te yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun uyarınca 30 büyükşehir belediyesinde kurulmuştur.Her ne kadar henüz genç bir yapılanma olsa da YIKOB’lar kamu yatırımlarının tespiti, uygulanması ve izlenmesinde yerel ihtiyaçların karşılanması adına kilit bir yere sahiptir. Bununla birlikte YIKOB’lar büyükşehir belediyelerine yatırım yapmak isteyen merkezi ve yerel kamu yatırım kurumlarının koordinasyonu gibi önemli bir görevi de yerine getirmektedir.

 

Bu projenin amacı, YIKOB’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi ve böylece yerelde, hizmetlerin daha iyi sunulup merkezi ve yerel kamu yatırım kurumları arasında daha iyi bir koordinasyonun sağlanması amacıyla kamu yatırımlarının daha iyi ve daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Proje aynı zamanda AB mevzuatı ve düzenlemelerinin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için Türkiye’deki yerel aktörler açısından gerekli olan idari kapasitenin arttırılmasına da hizmet etmektedir.

 

Projenin toplam bütçesi 2.495.000 Avro olup proje faaliyetleri arasında, üç pilot büyükşehir belediyesinde (Tranzon, Van ve İzmir)  mevcut kamu yatırım planlarının ve uygulama süreçlerinin analizi, bir dizi seminer ve çalıştay ile AB üyesi ülkelere yapılacak çalışma ziyaretleri yer almaktadır. Bu faaliyetler neticesinde elde edilen bulgular ışığında bir operasyon süreçleri kılavuzu, eğitim materyalleri ve yazılım da geliştirilecektir.Ayrıca eğitimler verilecek ve YIKOB düzenleyici çerçevesi ile ilgili taslak bir mevzuat teklifi de hazırlanacaktır.

 

 

Daha fazla bilgi için:

 

Chiara Biscaldi Tel: (+90 312) 4598882, e-posta: chiara.biscaldi@eeas.europa.eu

 

Basın irtibat:

Miray Akdağ, Basın Müşaviri, AB Türkiye Delegasyonu

M +90 532 624 93 56, Tel: +90 312 4598877 e-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu