More than 23.000 tradesmen and craftsmen received job trainings, 8 training and consultancy centers established through EU funded ADAPTESK Project

AB Destekli ADAPTESK Projesi yoluyla 23.000'den fazla esnaf ve sanatkâr meslek eğitimi aldı, 8 eğitim ve danışma merkezi kuruldu.

10.08.2017 Per - 12:41

Ankara – AB tarafından mali olarak desteklenen Esnaf ve Sanatkârların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması-ADAPTESK projesinin kapanış töreni, Türkiye’nin dört bir yerinden gelen esnaf ve sanatkârın da katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinlik münasebetiyle düzenlenen basın toplantısına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşad Arat, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

6.5 milyon Avro bütçeli projenin yardımıyla, sayısı 23.000’i aşan esnaf ve sanatkâr,  8 pilot ilde (Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Manisa, Mersin, Ordu, Şanlıurfa) işbaşı eğitimleri alırken aynı kentlerde 8 adet Eğitim ve Danışmanlık Merkezi de kuruldu.

Proje TESK ile esnaf ve sanatkâr odalarının kapasitelerinin il düzeyinde arttırılmasına da katkıda bulundu. Bu odalardan 1500’den fazla yönetici ve personel, yönetim ve eğitimle ilişkili birçok eğitime katıldı. Merkezlerin yöneticilerine yönelik olarak Almanya, İtalya ve Fransa’daki eğitim merkezlerinde en iyi uygulamalara ilişkin çalışma ziyaretleri düzenlendi. Proje, esnaf ve sanatkârlara dönük eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve hacminin geliştirilmesi maksadıyla TESK’in strateji geliştirmesine yardımcı oldu.

Düzenlenen basın toplantısında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "İnsan kaynaklarına yatırım, bireylerin yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi iş yaşamında başarının hayati unsurlarından biridir. Bu doğrultuda tüm esnaf ve sanatkârları, online eğitim portalı da dahil olmak üzere, proje kapsamında TESK tarafından verilen eğitim hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorum. AB, ana hedef grup esnaf ve sanatkârlar olmak üzere, Türkiye’nin insana yaptığı yatırımları desteklemeye devam edecektir."

ADAPTESK projesi girişimcilik, satış ve pazarlama, iletişim, IT okur-yazarlığı ve problem çözme alanlarında genel beceri ve bilgi düzeyinin arttırılmasına odaklı eğitimleri kolaylaştırıcı bir rol üstlenmiştir. Bunun yanında tekstil, gıda ve içecek, turizm ve konaklama, sağlık ve güzellik, elektrik, metal ve makine ile taşıma sektörlerine özel beceri geliştirme çalışmaları da yapılmıştır.

ADAPTESK web sitesinde (www.adaptesk.org) oluşturulan e-öğrenme portalı şu an itibariyle 11 genel ve 5 sektörel konuda hazırlanan eğitim modülleriyle ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Önbilgi

AB istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarında Türkiye ile çok yakın bir işbirliği yürütmektedir. 2007-2013 dönemi için Birlik tarafından Türkiye’ye tahsis edilen 474 milyon Avronun yanı sıra, 2020’ye kadar bu sektöre yönelik toplam 435 milyon Avroluk mali yardım Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.

AB ile Türkiye arasındaki olumlu işbirliğinin bir sonucu olarak on binlerce kişi projelerden faydalanmış; bu da beceri düzeylerinin yükselmesine, kişilerin eğitimlerini devam ettirilebilmesine ve daha iyi iş imkânlarına kavuşacak şekilde istihdam düzeyinin artmasına katkıda bulunmuştur.  


Projeyle ilgili daha fazla bilgi için:

www.adaptesk.org


Basın İletişim:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77