EU-funded Turkish Red Crescent community centre opens in Mardin

AB Destekli Kızılay Toplum Merkezleri Mardin'de Açılıyor

10.05.2018 Per - 16:25


 

Bugün, Türkiye genelinde mültecileri ve ev sahibi toplumları bir araya getiren bir model olan Türk Kızılayı Toplum Merkezleri'den Mardin'deki toplum merkezinin resmi açılışını yapıyoruz. Türkiye genelinde açılan merkezlerin onuncusu olan toplum merkezi Danimarka Kızıl Haçı tarafından koordine edilen 50 milyon Avro bütçeli bölgesel bir projenin parçasıdır. Projenin bütçesinin önemli bir bölümü 32 milyon Avro ile Türkiye'ye tahsis edilmiştir. Yerel proje ortağı olan Türk Kızılayı, toplum merkezlerinin sunduğu hizmetler aracılığıyla Türkiye'de mülteci ve ev sahibi halktan oluşan 200.000'den fazla kişiye ulaşmayı hedeflemektedir. Açılış etkinliğine Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Mardin Valisi ve Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Yaman katıldılar.

 

Projenin amacı, sağlık ve geçinme desteği ile psiko-sosyal destek sağlamak suretiyle Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplumların dayanıklılıklarını arttırmaktır. Proje aynı zamanda Türk Kızılayı'nı güçlendirerek en fazla ihtiyaç halindeki mültecilere ve ev sahibi toplumlara ulaşmasını sağlamaktadır. Proje uygulaması Aralık 2016 sonunda başlamış olup proje faaliyetleri İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mersin ve Mardin olmak üzere 11 ili kapsamaktadır.

 

3 yıl sürecek proje şimdiden ilk yılı içerisinde birçok hedefine ulaşmayı başarmıştır. Örneğin; mesleki beceriler, mesleki ya da iş geliştirme eğitimlerine 2.000'den fazla kişi katılmış; 16.000'den fazla kişiye kayıt ve sevk hizmetlerine ilişkin bilgiler verilmiş; 15.000'den fazla Suriyeli mülteciye özel ruh sağlığı tedavisi ve psiko-sosyal destek sağlanmış; mülteci ve ev sahibi halktan oluşan 11.000'i aşkın kişi merkezlerin sosyal, kültürel ya da sosyalleşme etkinliklerine katılmıştır. Mardin Toplum Merkezi mülteciler ve ev sahibi toplumları bir araya getirmeye devam ederek bu kazanımlarını arttıracaktır.

 

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Bu merkez, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de kurulmasına destek verdiği toplum merkezlerinden onuncusu… Bu merkezlerin her biri, binlerce mülteciye ve onlara ev sahipliği yapan toplum üyelerine ulaşıyor. İnsanların yeni arkadaşlar edinmesine, Türkçe öğrenmesine ve onları daha bağımsız kılacak mesleki beceriler kazanmasına fırsat veren bu merkezler tarafından bugüne kadar kaydedilen başarılardan gerçekten çok etkilendik. Mültecilere kucak açan Türkiye’nin sarf ettiği yoğun çabaları da çok yakından biliyoruz; bu itibarla, bu çok değerli toplum merkezleri ağının hızlı ve etkin bir şekilde örgütlenmesini sağlayan Türk Kızılayı’na teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz."

 

Önbilgi

 

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT):

 

Avrupa Birliği mülteci krizi karşısında 2011’den bu yana Türkiye’yi desteklemektedir. İlk başlarda Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) şeklinde sağlanan desteğe, krizin uzaması dolayısıyla daha sonraki aşamalarda orta ve uzun vadeli destek verilmesi amacıyla AB’nin diğer mali yardım araçları da eklenmiştir. Ocak 2016’da bu destek, FRIT’in devreye girmesiyle birlikte ciddi oranda büyümüştür.

 

FRIT aracılığıyla hem mültecilere hem de onlara ev sahipliği yapan toplumlara yardım amacıyla eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda 3 milyar Avroluk bir destek sözleşmeye bağlanmıştır. 3 milyar Avroluk destek kapsamında 72 proje devam etmekte ve 1.9 milyon Avro ödeme yapılmış durumdadır.

Bu fon kaynağı krizin başından bu yana Türkiye’ye yönelik mülteci desteği için tahsis edilmiş olan yaklaşık 350 milyon Avro ile AB’ye üye devletler tarafından sağlanan ikili yardım miktarının üzerine eklenmektedir.


 

Daha fazla bilgi için:

Steven De Vriendt – Program Yöneticisi

steven.de-vriendt@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Basın irtibat:

Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu    

Cep +90 532 624 93 56 / Tel: +90 312 459 88 77