fbpx AB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birlikte Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Spor Tesislerinin Yapımına Mali Destek Veriyor | AB Türkiye
children are playing football

AB, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Birlikte Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Spor Tesislerinin Yapımına Mali Destek Veriyor

21.07.2020 Sa - 10:08

AB Türkiye Delegasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin Güneydoğusundaki çeşitli illerde 26 eğlenme ve dinlenme tesisi yapımına ilişkin 25 Milyon Avro tutarındaki sözleşmeyi KfW (Alman Kalkınma Bankası) ile imzaladı. Projeyle, Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplumlar arasında sosyal uyumun sportif faaliyetlerle arttırılması amaçlanıyor.

Önümüzdeki dört yıl boyunca KfW ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yerel idareler, tesislerin inşa edileceği yerleri belirleyecek ve gerekli ekipmanı satın alacak. Bir yıl sonra azami 300 bin kişi kapasiteli futbol sahaları, gençlik merkezleri ve spor salonları inşa edilecek. Bu ilave tesislerin sağlanmasıyla, Bakanlık ve bölge müdürlükleri tarafından desteklenen kapsamlı yaklaşım çerçevesinde belediyeler, okullar ve spor dernekleri gibi yerel ortaklara yeni imkânlar sunulmuş olacak. Bu amaçla hâlihazırda belirlenmiş bulunan iller Adana, Adiyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Sanlıurfa’dır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, konuyla ilgili şunları söyledi; "Sağlık, eğitim, altyapı, sosyo-ekonomik destek ve insani yardım alanlarında projelerin başarıyla gerçekleştirilmesi amacıyla AB, ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu proje, Türkiye’nin mültecilere barınma sağlama çabalarına destek olmayı amaçlayan toplam 6 milyar Avro bütçeli Türkiye’deki Mültecilere Mali Yardım Programı kapsamında, belediye altyapısına ayrılmış 380 Milyon Avro tutarındaki bütçe kullanılarak hayata geçirilen bu alandaki ilk sözleşmedir. AB desteği, ihtiyacı bulunan mültecilere ulaşırken bir yandan da ev sahibi toplumların karşı karşıya bulundukları güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu proje, ilgili tüm toplumlara olumlu bir katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.”

Arka Plan

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı         

Avrupa Birliği 2011’den bu yana mülteci krizi karşısında Türkiye’ye destek olmaktadır. İlk başlarda destek, Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) yoluyla aktarılmaktaydı. Krizin uzamasıyla birlikte sonradan, AB’nin orta ve uzun vadeli desteğe yönelik diğer mali araçları da devreye sokulmuştur. Ocak 2016'da, FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

Türkiye’deki mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan toplumlara yardım amacıyla FRIT kapsamında eğitim, sağlık, altyapı, göç yönetimi, sosyo-ekonomik kalkınma ve insani yardım gibi temel alanlarda 6 milyar Avro taahhüt edilmiştir. 

AB tarafından Suriyelilere ve ev sahibi toplumlara sosyo-ekonomik sektörde sağlanan destek becerilerin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirlik, iş piyasasına erişim ve mültecilerin entegrasyonu üzerinde odaklanmaktadır. Destek mülteci nüfusunun yoğun olduğu yerlerde yaşayan Türk halkını da içermektedir. Projeler, Suriyeli mültecilerin Türk iş piyasasında karşılaştığı mevcut sorunları çözmenin yanı sıra ev sahibi toplumlara, Türk kurumlarına, yerel yetkililere ve ekonomilere destek olmayı da amaçlamaktadır. 6 milyar Avro kapsamında, FRİT yaklaşık 1 milyar Avroyu sosyo-ekonomik projelere ayırmıştır. 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Michel Cat – Program Yöneticisi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

michel.cat@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 87 00

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77