A porturary installation in TUrkey

AB Gümrük Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Yoluyla Türkiye'de Ticareti Kolaylaştırıyor

14.11.2017 Sa - 12:15

Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Avrupa Birliği, gümrük laboratuvarlarının idari ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla Türkiye'de ticaretin kolaylaştırılmasına destek oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Bülent Tüfenkçi, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Luigi Mattiolo ortaklaşa yürütülen projenin 14 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilen kapanış töreninde, proje kazanımlarını değerlendirdi. 


AB tarafından mali olarak desteklenen eşleştirme projesi, Gümrük İdaresine, gümrük laboratuvarlarının kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda destek olurken, aynı zamanda operatörlere kaliteli hizmetler ve uyumlu prosedürler sundu.

Proje ayrıca gümrük alanında AB prosedürleri ve çalışma yöntemleriyle uyumun artırılmasına katkıda bulunmuştur. Projede yer alan İtalyan ve Hollandalı gümrük uzmanları, ilgili Türk mevzuatında tespit edilen eksiklik ve ihtiyaçlara özel çözümlerin yanı sıra Gümrük İdarelerinin kurumsal yapısı, laboratuvar prosedürleri ve kalite yönetiminin geliştirilmesine de destek olmuştur. Proje yararlanıcıları, deneyimlerini paylaşmış ve yoğun eğitim programları ve çalışma ziyaretlerine katılmıştır. Bütün bu çalışmalarla Türkiye'deki gümrük prosedürleri ve kapasitelerinin AB'dekilere yaklaştırılması amaçlanmıştır.  

Projenin ticaretin kolaylaştırılmasıyla olan ilgisini özetleyen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: “Gümrük laboratuvarları, bir tarafta tedarik zincirinde güvenliği sağlarken diğer tarafta meşru ticaretin kolaylaştırılmasında da önemli bir destekleyici rol oynamaktadır.”

Gümrük Genel Müdürlüğü ile İtalya ve Hollanda gümrük idarelerinin oluşturduğu konsorsiyumu arasındaki işbirliği neticesinde başarıyla uygulanan toplam 1.5 milyon Avro bütçeli proje, 22 ay boyunca devam etti.

 

Büyükelçi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Christian Berger'in konuşması

 

Daha fazla bilgi için Delegasyondan:

Deniz Atasoy, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: deniz.atasoy@eeas.europa.eu

Basın danışma:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77