The EU Supports Hand-Made Furniture In Hatay

AB Hatay'da El Yapımı Mobilya Üretimine Destek Veriyor

03.03.2018 Ct - 09:55

 

Hatay'da AB destekli proje geleneksel el yapımı mobilya üreticilerinin verimliliğinin ve rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında özellikle ileri teknolojili makinelerle donatılmış 4,295 m2'lik ortak kullanım tesisinin oluşturulması yoluyla üretim ön süresinin ve maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü ile AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Vinals Ortak Kullanım Tesisinin açılışını 3 Mart 2018 günü Hatay'da gerçekleştirdi.

Tesis Hatay'da el yapımı mobilya üreticilerine, özellikle hammaddenin işlenerek temel mobilya parçalarına dönüştürülmesi konusunda olmak üzere, imalat destek hizmetleri sunulmasına yardımcı olacak. Bu çerçevede, el yapımı mobilya üreticileri yarı-işlenmiş mobilya ürünlerinin üretimi için hizmet alabilecek ve kendi zanaatlarını tam olarak yarı-işlenmiş mobilya ürünleri üzerinde tatbik edebilecek. Bu tür bir ortak kullanım tesisinin kurulmasının üç aşamada etki yaratması bekleniyor:

  • İmalat süreçleri kısalacağından el yapımı mobilya imalatçıları için teslimat süreleri de kısalacak;
  • Mobilya ürünlerinin belirli parçaları ileri teknoloji ürünü makinelerle imal edilecek, böylelikle kalite standartları yükselecek
  • Üretim maliyetleri düşecektir.  

AB’nin Bölgesel Rekabetçilik Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen projenin yönetiminden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur. AB katkısı 6 milyon Avro ve toplam bütçesi 7.3 milyon Avro olan projenin doğrudan faydalanıcısı ise Antakya Sanayi ve Ticaret Odası’dır. Altyapı yatırımının yanı sıra bir teknik yardım ekibi de faydalanıcıya ve mobilya imalatçılarına, tesis için bir yönetim yapısı ve iş planı oluşturmalarında yardımcı olmuştur. Bu ekip ayrıca eğitimler ve tasarım hizmetleri de sağlamıştır.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ortak kullanım tesisinin açılışı münasebetiyle şunları söyledi; " AB programları kapsamında, AB ve Türkiye'nin gerçekleştirmek üzere birlikte çalışabileceği birçok ortak hedef ve öncelik bulunmaktadır. IPA kapsamında desteklenen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı bunlardan bir tanesidir. Ancak COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) ve Avrupa İşletme Ağı (EEN), Türkiye'nin katıldığı diğer AB programlarıdır. Türkiye'nin AB ile işbirliğine gösterdiği ilginin teyidi niteliğindeki bu girişimler, başta KOBİler olmak üzere ülkedeki işletmelerinin rekabet edebilirliğinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Bu da ülkenin büyümesine ve zenginleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu, kıtada yaşayan 500 milyondan fazla kişi için AB'nin gerçekleştirmeye çalıştığı bir hedeftir."      

 

Gabriel Muneras in Hatay 1

 


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Vinals ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin Ortak Kullanım Tesisinin açılışını sırasında.

 

Gabriel Muneras in Hatay 2

 


AB Hatay'da El Yapımı Mobilya Ortak Üretim Tesisi açılışı : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Vinals, Antakya Valisi Sn Erdal Ata ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hikmet Çinçin. 

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Özgür Öcal, Tel.: +90 312 459 87 00, E-posta: ozgur.ocal@eeas.europa.eu

 

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ Uluç – Avrupa Birliği Delegasyonu Basın Görevlisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu; M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 7