EU Supports Syrian And Turkish Women And Youth In Kilis

AB Kilis'te Suriyeli ve Türk Kadın ve Gençleri Destekliyor

07.06.2018 Per - 17:17

07/06/2018
 

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GiZ) tarafından AB ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) finansmanı ile restore edilen iki tarihi binanın açılışı bugün Kilis'te gerçekleştirildi. Açılış törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi BERGER, Program Direktörü Guenther Taube, BMZ Türkiye Temsilcisi Manuel Paulus, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın yanı sıra 100 konuk katıldı. Açılışı gerçekleştirilen iki bina Suriyeli ve Türk kadın ve gençler için toplum merkezi olarak faaliyet gösterecek. 

 

Qudra projesi kapsamında restore edilen Asmalı Konak ve Ulucami Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezleri, Kilis'te hem Suriyeli hem de Türk kadın ve gençlere toplum merkezi olarak hizmet verecek.


 

AB'nin Suriye'ye yönelik Bölgesel Güven Fonu ve BMZ tarafından finanse edilen Qudra  programı, Suriyeli ve ev sahibi toplumdaki çocuk ve yetişkinlerin eğitime erişimini arttırmayı ve mültecilerle yerel halk arasındaki sosyal uyumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kilis'teki iki toplum merkezi kadın ve gençleri eğitim ve sosyo-kültürel etkinlik yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu çalışma AB ve Üye Devletleri ile merkezi ve yerel Türk kurumları tarafından ortaklaşa yürütülen çabaların, Kilis gibi kitlesel mülteci hareketinden etkilenen yerlerde kaliteli hizmet sunumuna ve sosyal uyuma nasıl katkı sağladığına mükemmel bir örnek teşkil etmektedir."

 

 

Kilis'te artık yerel nüfustan daha çok Suriyeli yaşamaktadır. Bu iki merkezde Kilis Belediyesi yemek pişirme, pastacılık, kuaförlük, yaşlı bakımı, Türkçe dil kursları, okuma yazma kursları, cilt bakımı kursları verilmekte ve kreş hizmeti sunulmaktadır. Merkezlerde ayrıca, yaklaşık 300 genç kendi toplumlarının lideri olarak her iki toplumun da yararına olacak şekilde Kilis'teki sosyal hayatı aktif biçimde şekillendirmelerine yardımcı olmak üzere eğitim verilecektir.  Bunların yanı sıra gençler, dans, müzik, müzik aleti çalma, resim ve sanat, spor ve el işleri gibi kültürel faaliyetler için de bir araya gelme olanağı bulacaktır.

 

Önbilgi

 

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)

 

Avrupa Birliği 2011’den bu yana, mülteci krizi karşısında Türkiye’ye destek olmaktadır. İlk başlarda verilen destek, Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) biçimindeydi. Krizin uzamasıyla birlikte daha sonradan, AB’nin orta ve uzun vadeli diğer mali araçları da devreye sokuldu. Bu destek, AB-Türkiye Bildirisi kapsamındaki taahhütlerin bir parçası olarak, Ocak 2016’da FRIT’in yürürlüğe girmesiyle birlikte çok önemli bir oranda arttırıldı.

FRIT aracılığıyla Türkiye’deki mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan toplumlara yardım amacıyla eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi temel alanlarda 3 milyar Avroluk yardım sözleşmeye bağlanmıştır. 3 milyar Avroluk destek kapsamında, 72 proje devam etmektedir.

Bu fon desteği kısmen Avrupa Birliği Suriye Bölgesel Güven Fonu (EUTF-MADAD) aracılığıyla sağlanmaktadır. Toplamda EUTF kapsamında bugüne kadar Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır, Irak ve Batı Balkanlar'a yönelik destek 1.5 milyar Avroya ulaşmıştır. Eğitim, geçinme, sağlık, sosyoekonomik destek, su ve atık su altyapısı gibi hem mültecilere hem de ev sahibi toplumlara fayda getirecek alanlara odaklanan büyük ölçekli programlar, Fon Kurulu tarafından onaylanmış olup bu programların toplam bütçesi 1.2 milyar Avro'yu aşmıştır.

GiZ tarafından uygulanan Qudra Programı (toplam 74 milyon Avro'luk bütçenin 18 milyon Avro'su doğrudan Türkiye'de uygulanmaktadır) EUTF kapsamında finanse edilen bölgesel düzeydeki programlardan bir tanesidir ve ev sahibi toplumların, yerel idarelerin ve Suriyeli mültecilerin dayanıklılığını arttırmayı amaçlamaktadır.

 

Bu proje EUTF kapsamında, BMZ'nin ilave katkısıyla finanse edilmektedir. Bazı Üye Devletler'den (Fransa, Almanya, Macaristan ve İspanya) kurumları bir araya getirmekte ve Suriye'deki krizden etkilenen 4 ülkeyi (Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye) kapsamaktadır.  

 

Daha fazla bilgi için :

Laura FALLAVOLLITA – EUTF, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı Yöneticisi

laura.fallavolita@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray AKDAĞ – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu    

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77