images form the closure ievent

AB projesi önyargılarla mücadeleye yardımcı oluyor dışlanma riski olan bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekiyor

24.08.2017 Per - 13:24

Ankara – AB tarafından mali olarak desteklenen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması” başlıklı projenin kapanış töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Tsvetana Stoycheva, sosyal ortaklar, sivil toplum örgütleri ve akademisyenlerin katılımıyla 24 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Tören sırasında “Fark yok, farkında mısın?” başlıklı fotoğraf yarışmasının kazananlarına da ödülleri sunuldu.

 

Proje, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın istihdam politikalarından sorumlu birimi olan Çalışma Genel Müdürlüğü'nün sosyal içerme sahasında politika yapabilme kapasitesinin arttırılmasına katkı sağladı. Proje kapsamında ayrıca, ayrımcılığa uğrama veya işgücü piyasasından dışlanmaya meyilli kişilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek üzere engelli, eski hükümlü ve çalışan çocukların ebeveynlerine odaklı bir iletişim kampanyası da yürütüldü.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger projenin tamamlanması münasebetiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sosyal dışlanma, önyargı ve klişelerle mücadele, AB hukuku ve politikalarının bir parçasıdır. Bu saydıklarımızla yalnızca mücadele etmek yetmez; aynı zamanda, bu olgular karşısında cezasızlık olmamasını da sağlamamız gerekir.  İşgücü piyasasında böylesi hayati bir önem arz eden meseleyi ele aldıkları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını tebrik etmek istiyorum. Umut ederim ki projenin sonuçları da eksiksiz bir şekilde dikkate alınır."

1.5 milyon Avro değerindeki proje toplumsal olarak dışlanan kişilerin işgücü piyasasında karşı karşıya kaldıkları sorunların temelinde yatan sebepleri tespit etmeyi amaçlayan "İşgücü Eğilimleri Araştırması"nın yapılmasına destek sağladı.

Bu araştırma sonucunda, diğer hususların yanı sıra, çalışan çocukların ebeveynlerinin yetişkin eğitimine erişimlerinin çok sınırlı olduğu tespiti yapıldı. Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer bulgu da çocuk işçiliği, okulu bırakma ve yoksulluk arasındaki ilintilerin tespiti için daha fazla çalışma yapılmasına yönelik ihtiyaç oldu. Eski hükümlüler için işyerinde ayrımcılık halen büyük bir sorun olmaya devam etmektedir ve bu itibarla daha iyi rehabilitasyon, rehberlik ve mesleki eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Engelli bireylerle ilgili olarak ise araştırma, sağlanan sosyal yardımların bireylerin kayıtlı sektörlerde çalışmaya duyduğu istekliliği olumsuz yönde etkileyebildiğini göstermiştir.

Yukarıdakilerin yanı sıra proje kapsamında ayrıca, dezavantajlı geçmişe sahip kişilerin durumlarına yönelik bir haritalandırma ve analiz de hazırlanmış; Bakanlık

 

personeli ile STÖ’lere eğitimler verilmiş; sosyal içerme ve farkındalık, birçok yerel etkinlik, fotoğraf yarışması ve sosyal medya kampanyaları yoluyla desteklenmiştir.

Bu proje, AB’nin toplam 19 milyon Avro fon desteğiyle şu an itibariyle Türkiye’nin dört bir yerinde uygulanmakta olan 137 hibe projesini içine alan, daha büyük ölçekli bir programın parçasıdır. Projelerin hedef grupları Romanlar, engelliler, çalışan çocuklar, yoksulluk çekenler, şiddet mağduru kadınlar, eski hükümlüler ve uyuşturucu bağımlıları gibi işgücü piyasasında dışlanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan bireylerdir.

 

Projeyle ilgili daha fazla bilgi için:

 

www.desip.org

www.facebook.com/calismaklazim

 

Basınla ilgili sorularınız için lütfen Delegasyon'la temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88