AB Projesi, Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerini Destekliyor

AB Projesi, Türkiye’de Adli Yardım Hizmetlerini Destekliyor

06.06.2018 Çar - 13:26

06/06/2018

Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen ve adli yardım sisteminin güçlendirilmesi yoluyla, adli hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine eksiksiz ve adil bir şekilde ulaştırılması doğrultusunda Türkiye tarafından sarf edilen çabaları desteklemeyi amaçlayan projenin kapanışı, 06 Haziran günü Ankara’da gerçekleştirildi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Bilal Uçar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Henri Jerome Fries, İspanya’nın Türkiye Büyükelçisi Rafael Mendivil, Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi Audrius Brüzga ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

 

Proje geride bıraktığımız 24 aylık süre zarfında, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği ile İspanya, Fransa ve Litvanya Adalet Bakanlıkları arasında yürütülen işbirliği kapsamında uygulandı. 1.3 milyon Avroluk AB katkısıyla proje, herkesin adalete etkin erişimini sağlamak üzere kolay erişilebilen, hızlı ve işlevsel bir adli yardım sisteminin kurulmasını amaçladı. 

 

Avrupalı uzmanların desteğiyle Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği, 2021 yılı itibariyle tamamlanmak üzere verilecek ücretsiz adli yardım hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin bir Strateji ve Eylem Planı geliştirdi. Bu planın amacı, ücretsiz adli yardım hizmetlerinden faydalanma hakkı olan herkese daha etkin, daha hesap verebilir ve daha şeffaf hizmet sunulabilmesi için adli yardım sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır. Stratejik Plan kapsamındaki en önemli yenilikler ulusal yetkili izleme mekanizmasından sorumlu bir “Üst Kurul”un tesis edilmesi, başvuru prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve kısmi adli yardım ile dava öncesi danışmanlık hizmetlerinin hukuk sistemine eklenmesidir. Strateji uyarınca adli yardım, arabuluculuk uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulacak daimi izleme mekanizması yoluyla, adli yardım avukatlarının performansı izlenecek, görevlendirmeler avukatların mesleki deneyimleri dikkate alınarak yapılacak ve hassas gruplar için başvuru sistemi sadeleştirilecektir. 

 

Proje kapsamında ayrıca Türkiye’de adli yardım hizmetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik teklifler ortaya konulmuş ve potansiyel kullanıcılar olan, hâkimler, savcılar ve kolluk görevlilerinin konuyla ilgili farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır.  Bu amaçla proje kapsamında adli görevlilere yönelik eğitimler yer almış, pilot illerde ise konuyla ilgili olarak bilgilendirici materyaller dağıtılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Kapsamlı ve etkin bir adli yardım hizmeti, adil yargılanma ve adalete erişim hakkını geliştirmesi hasebiyle insan haklarının korunması adına en önemli unsurlardan biridir. Adli yardım sistemi, herkesin hukuk karşısında adil muamele görmesi açısından yaşamsal önem taşımaktadır."

 

 

Daha fazla bilgi için Delegasyon’dan:

Nur Önsoy, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-mail: ayse-nur.onsoy@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700,

E-mail: miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu