AB Projesi Türkiye'nin Ceza Hukuku Sistemini hükümlü ve sanıklara yönelik daha insani bir gözetim şekliyle destekliyor: "Elektronik İzleme"

AB Projesi Türkiye'nin Ceza Hukuku Sistemini hükümlü ve sanıklara yönelik daha insani bir gözetim şekliyle destekliyor: "Elektronik İzleme"

Suçun etkin şekilde önlenmesi ve azaltılması amacıyla etkili ve işlevsel bir elektronik izleme sistemini destekleyen AB finansmanlı projenin kapanışı 31 Temmuz günü Ankara'da yapıldı. Kapanış töreni Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Portekiz Büyükelçisi Sayın Paula Leal da Silva, Hollanda Misyon Başkan Yardımcısı Sayın Erik Westrate ve AB Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Sayın Gabriel Munuera Vinals'ın katılımıyla gerçekleştirildi.  

Elektronik izleme, sanık ve hükümlülerin toplum içerisinde etkin biçimde izlenmelerini sağlamak suretiyle suçun önlenmesine yardımcı olarak, ceza hukuku sürecinde hapis cezalarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye'de bu sistem Şubat 2013'de resmi olarak uygulamaya geçirilmiştir.

Halen 5000 kişiyi aynı anda izleyebilen sistemin kapasitesi arttırıldığı takdirde, Elektronik izlemenin, hakimlere daha fazla risk alarak daha çok sayıda hükümlüye alternatif yaptırım kararları verme imkanı sağlaması beklenmektedir. Türkiye'de tutukluluğa alternatif olarak elektronik izleme uygulamasının olabildiğince yaygınlaştırılması hükümlüler bakımından çeşitli yararlar sağlayacağı gibi cezaevlerindeki aşırı yoğunluğun azaltılmasına da katkıda bulunacaktır.   

Bu eşleştirme projesi kapsamında değerli bir takım öneri ve değerlendirmeler de ortaya konulmuştur; Türkiye'deki mevzuatın gözden geçirilmesi sonucunda bu alandaki birincil ve ikincil mevzuat taslağı hazırlanmıştır. Bir takım uygulama, politika ve prosedürleri oluşturularak Türkiye'nin 12 denetimli serbestlik şubesinde pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Yargı çalışanlarının yanı sıra hükümlüler ile aileleri için de bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı, proje kapsamında İngiltere, Hollanda ve Portekiz Adalet Bakanlıkları ile işbirliğinde bulunmuştur. AB'nin 950.000 Avro ile desteklediği proje 24 aylık bir sürede uygulanmıştır.  

Proje kapsamında ayrıca, 12 denetimli serbestlik şubesine hükümlülerin aktif kontrolü ve mağdurların korunması amacıyla parmak izi birimleri gibi elektronik izleme araçlarının yanı sıra denetimli serbestliğin ihlal edildiği hallerde hızlı müdahale amacıyla araç ve motosikletler satın alınması için 850.000 Avro tutarında ilave AB katkısı sağlanmıştır.  

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Nur Önsoy, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: ayse-nur.onsoy@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorular için:

Miray Akdağ Uluç, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700,

E-posta: miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu