EU Cooperates With Turkey on Border Management

AB Sınır Yönetiminde Türkiye ile İşbirliği Yapıyor

27.02.2018 Sa - 08:53

27/02/2018
 

Avrupa Birliği ve Türkiye, sınır yönetiminin iyileştirilmesi ve ilgili kurumlar arasında daha iyi koordinasyonun teşvik edilmesi alanlarında geçtiğimiz 18 ay boyunca işbirliği çalışmaları yürüttü. İç İşleri Bakanlığı İl İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Göç Diyalogları ve İşbirliği Direktörü Martjin Pluim, ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger projenin sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün diğer temsilci ve paydaşlarla bir araya geliyor.

 

AB'nin 1.7 milyon Avro bütçeyle desteklediği proje Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve faydalanıcı kuruluş olarak İçişleri Bakanlığı'nın işbirliğinde uygulandı. Proje, ilk kademe sınır sorumluları olan yerel yetkililerin eğitilmesi suretiyle sınır kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmasını hedefledi. Bu çerçevede proje, etkili bir sınır yönetimi sisteminin kilit bir unsuru olarak bu alandaki sorumlu kuruluşların kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonunu arttırmıştır.

Proje kapsamında 80 ilden toplam 485 yerel idareciye yoğun eğitimler verilmiştir. Bu rakam sınır kapılarında koordinasyon ve işbirliğinin yönetilmesinden sorumlu aktif durumdaki yerel idarelerin yaklaşık yüzde 60'ına tekabül etmektedir. Proje ortakları da proje kapsamında bir eğitim stratejisi ve kitapçık hazırlayarak ilgili resmi makamlara dağıtmıştır.

Projenin kapanış töreninde AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger şunları söyledi; "Açık ama aynı zamanda güvenli sınırlar; ancak ilgili paydaşların, yalnızca sınır polisi ve gümrük birimleri ile değil aynı zamanda yerel idarelerin de tam koordinasyon ve işbirliği ile sağlanabilir. Bu projeyle bu alanda daha iyi işbirliği ve koordinasyon için somut bir takım öneriler ortaya konulmuştur. "    

AB bu proje aracılığıyla, sınır kapılarında koordinasyon ve işbirliği anlayışının yanı sıra Türkiye'nin deniz, hava, batı ve doğu kara sınırlarının uygulamadaki yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlamıştır. 

 

Saat: 10:00

Yer: Sheraton Otel, Ankara

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Gamze Kösekahya Pazarcı e-posta: gamze.kosekahya@eeas.europa.eu

Tel: +90312 459 87 00

 

Basın irtibat:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın İletişim Yöneticisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77