fbpx AB, Suriyelileri ve Ev Sahibi Toplumları Desteklemek Üzere Kadınların Yönetimindeki Dört Sosyal Girişimi Mali Olarak Destekliyor | AB Türkiye
EU finances four female led social enterprises to support Syrians and the host communities

AB, Suriyelileri ve Ev Sahibi Toplumları Desteklemek Üzere Kadınların Yönetimindeki Dört Sosyal Girişimi Mali Olarak Destekliyor

03.12.2020 Per - 13:00

03/12/2020

“Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP)” uygulaması, AB tarafından mali olarak desteklenen ve Dünya Bankası’nca uygulanmakta olan “Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında bugün başlatıldı.   

Projenin amacı

SECoP’un amacı, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplulukların sosyal girişimcilik konusunda gelişebilmesi için, yapıcı bir diyaloğa giden yolun açılmasıdır. Bu amaçla SECoP, iyi uygulamaların ve bilgi birikiminin paylaşılması; zorlukların ve engellerin tartışılması ve etkin bir koordinasyon ile ağ oluşturulması çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla ilgili aktörleri bir araya getiren yapıcı bir platform olacaktır. AB proje kapsamında Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul’da kadınların liderlik ettiği ve 125’in üzerinde geçici koruma altındaki Suriyeli kadına ve Türk kadınına iş imkânı sağlayacak olan dört sosyal kooperatife de mali destek vermektedir. Bu kooperatifler bebeklerin ve yeni çocuk sahibi olmuş ebeveynlerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin üretilmesi; gıda üretimi; profesyonel temizlik ve ikram hizmetlerinin verilmesi gibi farklı alanlarda çalışmaktadır.

Ekonomik ve sosyal uyum konusu

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları söyledi: "SECoP, iyi uygulamaların ve bilgi birikiminin paylaşılması; zorlukların ve engellerin tartışılması ve etkin bir koordinasyon ile ağ oluşturulması çalışmalarının kolaylaştırılması için ekosistemin ilgili aktörlerini bir araya getiren, yapıcı bir platform olacaktır. Avrupa Birliği de istihdam, girişimcilik ve özel sektör desteği yoluyla insana yaraşır sürdürülebilir geçim fırsatları sunmak üzere mülteci ve Türk kadınlarını desteklemeyi sürdürecektir.”

 

Arka Plan

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT)  

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale sürecinde Türkiye'ye destek olmaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli desteğe yönelik diğer mali araçları da

eklenmiştir. Ocak 2016'da Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı-FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

Program aracılığıyla, eğitim, sağlık, altyapı, göç yönetimi, sosyo-ekonomik kalkınma ve insani yardım gibi temel alanlarda destek sağlamak suretiyle hem mültecilere hem de ev sahibi toplumlara yardım amacıyla 6 milyar Avro taahhüt edilmiştir.

Sosyo-ekonomik sektörde Suriyelilere ve ev sahibi toplumlara sağlanan AB desteği beceri geliştirme ve istihdam edilebilirlik, çalışma piyasasına erişim ve mültecilerin entegrasyonuna odaklanmaktadır. Ayrıca mültecilerin yoğun olduğu yerlerde yaşayan Türk nüfusu da bu destek kapsamında yer almaktadır. Bu alandaki projeler Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki çalışma piyasasında karşılaştıkları sorunların ortadan kaldırılmasının yanı sıra ev sahibi toplumlara, Türkiye’deki kamu kurumlarına, yerel yönetim ve ekonomilere de destek olmayı amaçlar. AB, toplam 6 milyar Avro tutarındaki FRIT bütçesinden, yaklaşık 1 milyar Avro’yu sosyo-ekonomik projelere ayırmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için:

Nurca Tuzcuoğlu- Program Yöneticisi, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı

nurca.tuzcuoglu@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77