h2020

AB tarafından mali olarak desteklenen "UFUK 2020 Programında TÜRKİYE" projesi, Türkiye’de AR&GE faaliyetlerini teşvik etti; AB ve Türkiye’den araştırmacıları ve müteşebbisleri bir araya getirdi

29.11.2017 Çar - 15:39

Türkiye’deki kamu ve özel sektör kuruluşlarının, sanayi ve KOBİ’lerin sağladığı faydaları arttırma doğrultusunda AR&GE çalışmalarını destekleyen AB finansmanlı projenin kapanışı, 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. Törende TÜBİTAK Başkanı Prof. DR. A. Arif ERGİN, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim USLU ve AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Tsvetana Stoycheva projenin ortaya koyduğu etkileri ele aldı.

2,75 milyon Avroluk bütçesiyle Ufuk 2020'de Türkiye projesi, KOBİ’lerin katılımını arttırmak üzere önemli bir fırsat yarattı; yenilikçiliği teşvik etti ve AB ve Türkiye’den araştırmacıları ve müteşebbisleri bir araya getirdi. AB tarafından mali olarak desteklenen proje kapsamında çalıştaylar ve eğitimlerin yanı sıra bir yardım masası aracılığıyla, Ufuk 2020 tekliflerine yönelik danışmanlık, hukuki ve finansal destekler, değerlendirme hizmetleri ve bilgi çoğaltıcılarıyla ağ oluşturma amaçlı işbirliği ve iletişim araçları desteği de verildi.

Proje kapsamında İstanbul ve Brüksel'de üç proje pazarı etkinliği düzenlendi. Çok sayıda eğitimin yanı sıra proje yazma kampları gibi tematik etkinlikler, genel ve tanıtıcı eğitimler, risk finansmanına erişim, fikri mülkiyet hakları, hukuki ve mali konularda eğitimler düzenlendi. Ayrıca bu alana dönük eğitim ve çalıştaylar vasıtasıyla 25 yeni Bilgi Çoğaltıcının eklenmesiyle Türkiye'de Bilgi Çoğaltıcıları Sistemi güçlendirildi.   

Projenin başarısını değerlendiren AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger etkinlik münasebetiyle şunları söyledi; " 'Ufuk 2020 Programında Türkiye' projesinin farkındalık yaratma ve Türkiye'de Araştırma Alanına yönelik faaliyetlerle Türk Araştırmacıların desteklenmesinde kilit rol oynadığına inanıyorum. Projenin Komisyon tarafından onaylanmış olan ikinci aşamasının da Türkiye'nin katılımını güçlendirmesini ve Ufuk 2020'deki başarı oranlarını arttırmasını umuyorum." 


Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Özgür Öcal, Tel.: +90 312 459 87 00, E-posta: ozgur.ocal@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77