AB-Türkiye işbirliği devam ediyor: Demokratik yurttaşlık değerleri ve insan hakları eğitimi

AB-Türkiye işbirliği devam ediyor: Demokratik yurttaşlık değerleri ve insan hakları eğitimi

13.12.2018 Per - 10:04

13/12/2018

Avrupa Birliği ve Türkiye, 2015’te sona eren bir projenin devamı olarak okullarda demokratik değerler ve insan hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla uygulanacak olan 4 milyon Avro değerindeki AB-Avrupa Konseyi ortak projesi yoluyla işbirliğini sürdürüyor.

 

“Demokrasi Kuşağı: Türkiye’deki Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” başlıklı proje Türk milli eğitim sisteminde evrensel temel değerlere karşılık gelen demokratik okul kültürü ile temel hak ve özgürlükleri desteklemeye devam edecek.

 

Projenin hedefleri

- Okul ortamında demokratik değerlerin ve uygulamaların güçlendirilmesi,

- Politika yapıcılar, hem Milli Eğitim Bakanlığı’nda hem de il düzeyinde eğitim alanında görev yapan yöneticiler, müfettişler, okul müdürleri, öğretmenler, ebeveynler ve sivil toplum örgütleri de dâhil olmak üzere paydaşların demokratik okul kültürü hakkındaki kapasitelerinin güçlendirilmesi,

- Demokratik okul kültürü konusunda okul içi ve dışında farkındalık yaratılması.

 

 

Ne bekleniyor?

Proje,  Nisan 2016'da Avrupa Konseyi Üye Devletleri tarafından kabul edilen "Demokratik Kültür için Referans Yeterlikler Çerçevesi'nde" ortaya konulan taahhütler üzerine geliştirilecektir. Belge, eğitim sistemi süresince öğretilmesi gereken ve genç yurttaşlara, günümüzün karmaşık ve çeşitli demokratik toplumlarına aktif katılım için gereken değer, davranış, beceri, bilgi ve eleştirel anlayışı kazandıracak olan yetkinlikleri ortaya koymaktadır. 

 

Başlıca beklenen sonuç -öğretmen, öğrenci, ebeveyn, siyaset belirleyici, eğitim makamları ve sivil toplum dâhil- çok çeşitli aktörlerin demokratik okul kültürü yetkinlikleriyle donatılmasıdır. Bu da eğitimler, atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri, eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve onların pilot uygulamaları yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

 

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: 

https://www.coe.int/en/web/ankara/joint-project-generation-democracy-strengthening-a-culture-of-democracy-in-basic-education-institutions-in-turkey

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:
 

Maria Stogova, Tel.: (+90 312) 459 87 00

E-posta: Maria.Stogova@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ – AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77