Joint EU-Turkey Press Release: EU-Turkey Counter-Terrorism Consultations

AB -Türkiye Terörizmle Mücadele İstişareleri Hakkında Ortak Basın Açıklaması

29.11.2017 Çar - 14:09

Brüksel, 29/11/2017
Basın Duyurusu

 

AB-Türkiye Terörizmle Mücadele İstişareleri 28 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki düzenli diyalog sürecinin bir parçasını teşkil etmektedir.

Görüşmelerde, terörizmin vatandaşlarımıza ve demokrasilerimize doğrudan tehdit oluşturmaya devam ettiğinin altı çizilmiş, sürekli değişim gösteren terör tehdidiyle etkili mücadele amacıyla AB ile Türkiye arasındaki mevcut işbirliğinin ileriye götürülmesinin önemi vurgulanmıştır. 

İstişarelerde, AB’yi, üye devletlerini ve Türkiye'yi etkileyen terörle mücadele etmek için AB ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğini geliştirme yönündeki güçlü irade ortaya konmuştur.

Her iki taraf, diğer konuların yanısıra bilgi paylaşımı, kolluk kuvvetleri ve adli makamların birlikte çalışmaları ile terörizmin finansmanının önlenmesi konularında işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının araştırılması hususunda görüş birliğine varmışlardır. 

AB ve Türkiye,  Birleşmiş Milletler, Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) ve DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu gibi uluslararası forumlarda terörizmle mücadele çabalarına katkı sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya devam edecektir.