New Partnerships for EU - Turkey Business Chambers

AB-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları için Yeni Ortaklıklar!

03.04.2019 Çar - 09:05

03/04/2019

Avrupa Birliği ve Türkiye sanayi, ticaret odaları ve borsaları arasında kurulan işbirliklerinden oluşan 19 yeni ortaklık projesi bugün AB-Türkiye İş Diyaloğu programının İstanbul'da düzenleyeceği bir açılış toplantısıyla başlıyor. Program, Türkiye'deki sanayi, ticaret odaları ve borsalarını AB'deki eşleriyle görüş ve deneyim alışverişi yapmak ve diyaloğu arttırmak için bir araya getiriyor. Ortaklıklar, AB'nin katılım öncesi mali yardım enstrümanı olan IPA tarafından desteklenmekte. AB-Türkiye İş Diyaloğu programı Eurochambres tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliği halinde yürütülüyor. Projenin açılış toplantısına, T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk KAYMAKÇI, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Sn. Gabriel MUNUERA VINALS ve TOBB Başkanı Sn. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU katılacaklar ve birer konuşma yapacaklar. AB, bahsi geçen ortaklık projeleri için, € 5 milyon AVRO değerindeki İş Diyaloğu program bütçesinden yaklaşık 2.45 milyon AVRO tutarında bir destek sağlamaktadır.

AB-Türkiye İş Diyaloğu programı, Türk ve AB odaları arasındaki karşılıklı anlayışı ve bilgi değişimini güçlendirerek,  AB ve Türkiye iş dünyasının bütünleşmesini sağlamak ve Türkiye'nin AB'ye potansiyel katılımı durumunda ortaya çıkacak fırsatlar ve sınamalarla ilgili farkındalığı yükseltmek amacını taşıyor. Desteklenen hibe projeleri Türkiye'de 26 ili ve odalarını AB'deki 12 farklı üye ülkenin odalarıyla bir araya getirecek. Odalar, dijitalizasyon, KOBİ becerileri ve destekleri, kümelenme, otomotiv sektöründe işbirliği, fındıkta katma değerin arttırılması, ticaret entegrasyonu, enerji verimliliği, inovasyon ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi pek çok farklı konuda ortaklaşa olarak çalışacaklar. Ortaklık projeleri 15 aya kadar varan bir uygulama süresinde tamamlanacak. [1]

AB-Türkiye İş Diyaloğu projesi 2001 yılında Sivil Toplumu Geliştirme Programı altında başlatılan Türk Oda Geliştirme projelerine (TCDP I ve II) dayanıyor. Bu projeleri daha sonra 2007-2009 yılları ve 2012-2014 yılları arasında uygulanan AB-Türkiye Oda Forumu (ETCF I ve II) projeleri izlemiştir. ETCF projeleri AB tarafından toplam 9.5 milyon Avro'ya varan bir tutarla desteklenmiştir.

 

Yer & Zaman: TOBB Plaza, Harman Sokak No: 10,  34394 Esentepe/Şişli-İstanbul, 3 Nisan 2019, saat: 10:30

Daha fazla bilgi için, lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Ela Yazıcı İnan- Sektör Yöneticisi: ela.yazici@eeas.europa.eu T +90 312 459 87 00

Miray Akdağ -  Basın Müşaviri: miray.akdag@eeas.europa.eu ; M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77

 

[1] Desteklenen hibe projelerinin tam listesi için lütfen linkteki "TEBD Award Notice" başlığı altına bakınız: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=159785