Eu Supports Migration Management In Turkey

AB, Türkiye’de Göç Yönetimini Destekliyor

12.12.2017 Sa - 09:43

12/12/2017

Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülen ve göç yönetiminde Türkiye makamlarını desteklemeyi amaçlayan proje bugün başlatılıyor. Proje, göçün düzenli ve insana yaraşır şekilde yönetilmesi sürecinde karşılaşılan zorlukların ele alınmasını sağlamak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) ile Uluslararası Göç Örgütü’nü (IOM) bir araya getiriyor. Projenin açılışı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe GİGM Genel Müdürü Abdullah Ayaz, IOM Türkiye Başkanı Vladimer Gvilava ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Müsteşar Gabriel Munuera Vinals’ın yanı sıra Avrupa ülkeleri ile uluslararası örgütlerden gelen uzmanlar ve diğer paydaşlar da katılıyor.

 5.5 milyon Avroluk projenin amacı, göç yönetimi alanında Türkiye’de 2013’te kabul edilen ve sürecin merkezinde yer alan Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunuyla başlayan kurumsal ve hukuki reform sürecini desteklemektir. Proje GİGM’ne ve Türkiye’de göç yönetiminde yer alan diğer kurumlara kapsamlı bir kapasite inşası desteği vermek üzere tasarlanmıştır.

Önümüzdeki üç yıl IOM ve GİGM, ikincil mevzuatın gözden geçirilmesi ve hazırlanması, çalışma süreçleri ve sevk mekanizmalarının geliştirilmesi dahil olmak üzere, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Türkiye genelinde tutarlı biçimde uygulamaya geçirilmesi için birlikte çalışacak. Proje ortakları göçmenlerin topluma kazandırılmasına ilişkin hususları ele alacak ve aynı göç güzergahında bulunan ülkelerle geri kabul anlaşmalarının uygulanması dahil bölgesel işbirliğinin arttırılması konularında çalışacak. Proje kapsamında ayrıca, GİGM merkez ve taşra teşkilatlarındaki ve yurtdışındaki personeline, iş müfettişleri, vali yardımcıları ve avukatlara yönelik eğitim programları hazırlanıp eğitimler verilecek.       

Açılış münasebetiyle, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Göçmenler için önemli bir ilk kabul ve geçiş ülkesi olarak, ve coğrafi konumu münasebetiyle, Türkiye göç akımlarının yönetilmesinde AB'nin başlıca ortağıdır. AB bu zorlukların üstesinden beraber gelmek üzere Türkiye ile birlikte hareket etmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda AB, sınır yönetimi ve kaçakçılıkla ve insan ticaretiyle mücadelede Türkiye ile işbirliğini arttırmaya hazırdır." 

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Banur Özaydın – Sektör Yöneticisi, AB Türkiye Delegasyonu
banur.ozaydin@eeas.europa.eu Tel: +90 312 459 87 00

Miray Akdağ Uluç – Basın Danışmanı,  AB Türkiye Delegasyonu
miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu Mobile: +90 532 624 93 56 / Tel: +90 312 459 88 77