EU Supports Rural Development of Turkey

AB Türkiye'de Kırsal Kalkınmayı Destekliyor

08.05.2019 Çar - 14:55

08/05/2019

IPARD II (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) programının 6. Başvuru Çağrısının açılış etkinliği 8 Mayıs günü Ankara'da, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Viňals'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Etkinlik, AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen IPARD II kapsamında 6. Proje Başvuru Çağrısının açılışı münasebetiyle gerçekleştirildi. Toplam 60 milyon Avro bütçeli çağrı çiftliklerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme üzerinde odaklanıyor. Etkinliğe ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakçı, Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Sn. Yunus Kılıç katıldı.

 

Etkinlik münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şu açıklamayı yaptı: "AB'nin kırsal kalkınma politikası AB'nin kırsal alanlarında kentleşme, çevresel endişeler ve iklim değişikliği ile bağlantılı küresel zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kırsal toplumlarda akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi amaçlayan genel hedefin gerçekleştirilmesinde de kilit bir rol oynuyor. Türkiye'de kırsal alanlar AB'dekine oldukça benzer sorunlarla karşı karşıya. Aynı zamanda bu alanlar gelenekler, yerel kültürler ve halklar bakımından son derece çeşitli ve zengin. AB politikalarını örnek alan IPARD programının, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşlarının yaşamlarına katkı sağladığına ve gelecekte de bunu sürdüreceğine inanıyorum."

 

Büyükelçi Berger ayrıca şunları söyledi : "Program bugüne kadar çiftlikler, gıda işleme firmaları ve kırsal çeşitlilik ve işletmelerle ilgili 14.000 projeye yatırım desteği sağlamıştır. IPARD kırsal alanlarda yaklaşık 57.000 iş imkanı sunmuştur ve buna her ay yenileri eklenmektedir.  IPARD arıcılıktan süt işletmelerine kadar çok geniş yelpazede faaliyetleri desteklemektedir. Daha önemlisi kadın ve genç girişimcilere ulaşmaktadır."

 

 

IPARD nedir?

  • IPARD Kırsal Kalkınma programı için Katılım Öncesi Yardım Aracıdır.
  • IPARD'ın başlıca amacı aday ülkeleri AB'ye katılımlarıyla birlikte AB Ortak Tarım Politikası'nı uygulamaya hazırlamaktır.  
  • IPARD Türkiye'nin tarımsal gıda sektörünü Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesine yardımcı olmakta ve sağladığı mali destekle Türkiye'nin tarım sektöründeki ve kırsal alanlardaki kurumlarını geliştirmesine destek vermektedir. 
  • Türkiye'de, AB tarafından akredite edilen ve bu alanda çalışan  kurumlar vasıtasıyla uygulanan  Program, 42 ilde ekonomik kalkınma imkanı sunmaktadır.
  • Kırsal kalkınma programı kapsamında finanse edilen projeler, teknoloji transferi, ilerleme ve inovasyon sağlayan yatırımları desteklemektedir.

 

EU Supports Rural Development of Turkey

 

 

Yer: Ormancılık Genel Müdürlüğü, Konferans Salonu

Başvuru Çağrısına ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için www.tkdk.gov.tr

 

Daha fazla bilgi için 

Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, eposta: leyla.alma@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için

Miray Akdağ M +90 532 624 93 56, Tel : +90 4598877 e-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu