EU helps Turkey improve the security of its Network and Information Systems

AB Türkiye'de Şebeke ve Bilgi Sistemleri Güvenliğini Destekliyor

11.04.2019 Per - 12:13

11/04/2018

AB tarafından desteklenen "Şebeke ve Bilgi Güvenliği (NIS) Direktifinin Uygulanması Konusunda AB ile Uyum Sağlanmasına Yönelik Teknik Yardım" projesinin açılış töreni 11 Nisan'da Ankara'da gerçekleştiriliyor. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sn. Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Gabriel Munuera Viňals katıldı.

 

Proje neleri kapsamaktadır?

Şebeke ve Bilgi sistemleri (NIS) toplumumuzda hayati bir rol oynamaktadır. Onların güvenilirliği ve güvenliği ekonomik ve sosyal faaliyetler, özellikle de genel olarak ekonominin işleyişi bakımından büyük önem taşımaktadır. Ölçeği, sıklığı ve etkisi giderek artan güvenlik olayları şebeke ve bilgi sistemlerinin işleyişine karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Zira sistemdeki kesintiler ekonomik faaliyetlerin yürütülmesini sekteye uğratabilir, ciddi mali kayıplara yol açabilir, kullanıcı güvenini sarsabilir ve ağır ekonomik hasarlara sebebiyet verebilir.

 

Toplam 523.000 Avro bütçeli proje, Türkiye'de şebeke ve bilgi güvenliği konusundaki düzenleyici çerçevenin NIS Direktifi ile uyumlu hale getirilmesine katkı sağlayacaktır. NIS Direktifi, şebeke ve bilgi sistemlerinin güvenliği konusuna parçalı yaklaşımın azaltılarak tüketici ve işletmeler için eşit olmayan koruma düzeyinin önlenmesi amacıyla 2016 yılında hazırlanarak kabul edilmiştir. 

 

Etkinlik münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger mevcut şebeke ile bilgi güvenliğine ilişkin mevzuat ve NIS Direktifi hükümleri arasındaki her türlü boşluğun proje kapsamında net biçimde tespit edilerek bu boşlukların nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin rehberlik sunacağını vurguladı. Büyükelçi sözlerini şöyle sürdürdü; "AB, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yakın işbirliğinde çalışacak ve proje, AB'nin Dijital Tek Pazar Stratejisindeki hedeflere ulaşılmasında Türkiye ile AB arasındaki işbirliği imkanlarının arttırılmasına katkıda bulunacaktır".   

 

NIS Direktifi nedir?

NIS Direktifi (2016/1148) siber güvenlik alanında AB genelini kapsayan ilk yasal düzenlemedir. AB'deki genel siber güvenlik düzeyini arttırmaya dönük yasal tedbirleri içerir. 6 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilerek Ağustos 2016'da yürürlüğe girmiştir. Üye Devletlerin büyük çoğunluğunda ulusal mevzuata aktarım süreci tamamlanmıştır.     


Tarih:    Perşembe 11 Nisan 2019 –11:00

Yer:       Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 

 

 

Daha fazla bilgi için:

Nuray Çelebi Tel: (+90 312) 4598700, e-mail: nuray.celebi@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorular için:

Miray Akdağ,

Basın Müşaviri, AB Türkiye Delegasyonu

Tel: 0312 4598700  E-mail: miray.akdag@eeas.europa.eu