EU Continues Supporting The Agriculture Policy In Turkey

AB Türkiye'de Tarım Politikasını Desteklemeye Devam Ediyor

12.01.2018 Cu - 15:38

 

Türkiye'nin tarım politikasını ve AB mevzuatına uyum sürecini destekleyen AB finansmanlı projenin açılış etkinliği 15 Ocak 2018 günü Ankara Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Etkinliğe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Daniş, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Sn. Selim Uslu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcısı Sn. Hasan Özlü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sn. Esin Nacar ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Sn. Gabriel Munuera Vinals katılacak.

 

AB'nin OPD (Ortak Piyasa Düzeni) alanındaki mevzuatının tedricen kabul edilmesi için strateji geliştirilmesini amaçlayan "Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi", Türkiye'nin tarım sektöründe AB mevzuatına uyum sürecini destekleyecektir. OPD, Avrupa Birliği'nde tarım piyasalarını düzenleyen bir dizi kural içermektedir. Ayrıca, tarım piyasalarının işleyişinin geliştirilmesine yardımcı olacak belirli politika araçlarıyla birlikte mal ve hizmet ortak pazarının kurallarını temel almaktadır. 

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla mevcut idari çerçeve değerlendirilecek, OPD mevzuatının benimsenmesi için bir strateji hazırlanacak, sistemin ilkelerine ilişkin eğitimler verilecek ve başlıca paydaşlar arasında farkındalık yaratma faaliyetleri yürütülecek.  

AB Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Christian Berger açılış münasebetiyle şunları söyledi; "Açılışını yapmakta olduğumuz proje Türkiye'nin, AB'nin tarım politikasına uyum çalışmalarına katkı sağlayacak ve tarımsal ürünlerin ticaretinde fayda sağlayacak koşulların tesis edilmesine yardımcı olacaktır."

Projenin toplam bütçesi 962,068 Avro'dur ve bu tutarın 721.551 Avro'su Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

 

Tarih/Saat:     15 Ocak 2018, 11:00

Yer:                 Bilkent Hotel/ Ankara

 

Daha fazla bilgi için AB delegasyonuyla temasa geçiniz:

Nermin Kahraman, Tel: (+90 312) 459 87 00; e-posta: nermin.kahraman@eeas.europa.eu