EU Supports Better Protection Of Copyrights In Turkey

AB Türkiye'de Telif Haklarının Korunmasını Destekliyor

08.10.2018 Pt - 13:50

09/10/2018

 

Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları alanında modern ve etkin bir koruma sisteminin tesis edilmesini destekleyen Avrupa Birliği finansmanlı kapsamlı proje bugün sona eriyor. Projenin kapanış törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn. Ömer Arısoy,   Yunanistan Büyükelçisi Sn. Petros Mavroidis, Danimarka Büyükelçisi Sn. Svend Olling ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Christian Berger katıldı.

Fikri mülkiyet haklarına saygı hem Türkiye'nin hem de AB'nin ilgilendiği ortak bir meseledir. Son 20 yıl içerisinde, AB, ilgili kurumların kapasitesini arttırmak suretiyle Türkiye'ye fikri ve sınai mülkiyet haklarının daha etkin korunması konusunda destek olmuştur. Bu çerçevede Türk Patent ve Marka Kurumuna, Telif Hakkı ve Gümrük idarelerine, Fikri Mülkiyet Hakları alanında uzmanlaşan yargı kurumlarına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne AB tarafından çeşitli destekler sağlanmıştır. 

1.7 milyon Avro bütçeli 24 aylık proje Yunanistan'daki Avrupa Kamu Hukuku Merkezi ve Danimarka Patent ve Marka Kurumu uzmanlarından oluşan bir Eşleştirme konsorsiyumu tarafından uygulanmıştır. AB ve Türkiye yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve ilgili kurumların idari ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışmıştır. Projenin diğer bir önemli katkısı da tüm paydaşlar arasında yapıcı bir diyaloğun oluşturulması ve sürdürülmesi olmuştur.

Bugün kapanış töreni gerçekleştirilen bu proje, alanda yürütülen projeler silsilesinde son örnektir.

Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün idari kapasitesinin, Fikri Mülkiyet Haklarından sorumlu yargı kurumlarının da uygulama kapasitesinin arttırılmasını amaçlamıştır. Bunların yanı sıra yaratıcı sektörlerdeki meslek birliklerinin savunuculuk becerilerinin geliştirilmesine de katkı sağlamıştır.

Projenin başlıca kazanımları arasında Telif Hakkı Yasasının ve ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve Fikri Mülkiyet Hakları yardım masasının kurulması yer almaktadır. Ayrıca farklı devlet daireleri ve sektörel paydaşlar arasında işbirliği arttırılarak, Türkiye'de fikri mülkiyet alanında daha iyi koruma sağlanmıştır. Proje faydalanıcılarına tecrübe alış verişinde bulunmak üzere farklı AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretlerine katılma imkânı sağlanmıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Sn. Umut İlkay Kavlak, Tel. +90 (0)312 459 87 00, E-posta: umut.kavlak@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için irtibat:

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın ve İletişim Sorumlusu

Tel: 0312 4598700, E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu