EU continues to support more effective execution of judicial decisions in Turkey

AB Türkiye'de yargı kararlarının etkin bir şekilde icrasını desteklemeye devam ediyor

05.12.2018 Çar - 05:00

06/12/2018

Türkiye'de mahkeme kararlarının etkin şekilde icrasını desteklemeyi amaçlayan Avrupa Birliği finansmanlı projenin açılışı 6 Aralık tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Proje yargı kararlarının zamanında, etkin ve adil bir şekilde icra edilmesini sağlamayı ve kamuoyunun yargıya olan güvenini arttırmayı amaçlıyor. Projenin açılış törenine Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Cengiz Öner, İspanya Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sn. Antonio Viejo, İspanya Büyükelçiliğinden Elçi Müsteşar Sn. Eduardo Ibanez Lopez-Doriga ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger katıldı.

 

Proje, 2011-2014 yılları arasında uygulanmış olan evvelki projenin devamı niteliğindedir. Birinci aşamadaki proje kapsamında, Türkiye'de icra dairelerinde uygulamaya konulan yeni bir model geliştirilmiş, 30'u aşkın küçük ve orta büyüklükteki icra dairelerinde sistemin öngörülebilirliğini sağlamıştır. Proje, Adalet Bakanlığı bünyesinde, ülke genelinde icra sistemini yönlendiren ve koordine eden merkezi bir icra ve iflas biriminin kurulmasını desteklemiştir. İlk etapta yapılan anketler hem avukatları hem de vatandaşların memnuniyet seviyesinde bir artış olduğunu ortaya koymuştur. Bu aşamada en önemli mesele, edinilen bu tecrübelerin devamının sağlanarak, Türkiye'deki tüm icra dairelerine yaygınlaştırılmasıdır. BU nedenle Avrupa Birliği projenin ikinci aşaması için Adalet Bakanlığına finansman desteği sağlamaktadır. Proje, küçük ve orta ölçekli icra bürolarının başarılı deneyimden yola çıkarak, Türkiye'nin daha büyük illeri için yeni bir icra modeli geliştirecektir. Bu amaçla, AB Üye Devletlerindeki iyi uygulama örnekleri incelenecek, uyarlanacak ve Türk icra sistemine aktarılacaktır. Proje faaliyetleri bilhassa büyük illerde olmak üzere, icra hizmetlerinde kalite yönetim sistemleri ve emanet büroları reformu üzerinde odaklanacaktır.

 

Etkinlik münasebetiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Yargı kararlarının icrası demokratik bir devletin ve modern bir ekonominin işleyişinin temel unsurlarından birisidir. Mahkeme kararlarının icrası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere temel bir haktır. Çağdaş demokratik devletler kesinleşmiş ve bağlayıcı bir mahkeme kararına sahip herkes için kararın etkin, etkili ve sağlıklı bir şekilde icrasını sağlamakla yükümlüdür" dedi.

 

 

AB tarafından 1.9 milyon Avro ile desteklenen proje, Türk ve İspanyol Adalet Bakanlıkları ile işbirliği içerisinde uygulanacaktır.

 

 

Gün/ Saat:   6 Aralık2018, 09:30

Yer:                Hakimevi, Dikmen, Ankara

 

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Nur Önsoy, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-mail: ayse-nur.onsoy@eeas.europa.eu


Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdag, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700,

E-mail: miray.akdag @eeas.europa.eu

 

 

​​​​​​​