The EU Supports Protection of Groundwater in Turkey

AB, Türkiye'deki Yeraltı Sularının Korunmasını Destekliyor

07.09.2018 Cu - 13:57

07/09/2018


Türkiye'nin yeraltı sularının korunmasına ilişkin yönetim kapasitesi AB destekli projeyle önemli ölçüde geliştirildi. Bugün proje ortakları proje kapsamında elde edilen başarılı sonuçları kutlamak üzere Ankara'da bir araya geldiler.

2 milyon Avro bütçeli proje, Sakarya ve Akarçay havzalarının yeraltı suyu alanları başta olmak üzere, yeraltı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin Türkiye'nin teknik ve kurumsal kapasitesinin önemli ölçüde arttırılmasına katkı sağladı.

Projeyle Türkiye'deki mevzuat AB'nin yeraltı suları yönergesi ile uyumlu hale getirildi. Ayrıca bu kapsamda ilk kez, AB yönergesine uygun olarak Türkiye için yeraltı suyu alanı belirleme metodolojisi hazırlandı. En önemli çalışmalardan bir tanesi de Sakarya ve Akarçay'daki toplam 85 yeraltı suyu alanının incelenmesi oldu. Sonuç olarak proje kapsamında önemli miktarda veri toplandı ve ciddi düzeyde kurumsal kapasite gelişimi sağlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Buzullar hariç, tüm dünyadaki tatlı suların %95'i yeraltında bulunmaktadır. Yeraltı suyu önemli bir içme suyu kaynağı olup her dört AB vatandaşından üçünün kullandığı su sistemlerini tedarik etmektedir. Türkiye'nin, 27.fasıl müzakerelerinin kapanış kriterlerinden bir tanesi olan 'Su Çerçeve Yönergesinin eksiksiz uygulanması doğrultusunda yeraltı su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğine' yönelik kararlılığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Arka Plan

Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın Çevre Bileşeni:

Avrupa Birliği, Çevre ve İklim Değişikliği dâhil olmak üzere birçok sektörde Türkiye'ye Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla destek olmaktadır. Bu alandaki AB yardımı su kaynaklarının korunmasına ve su teminine ilişkin yatırımların yanı sıra; suların, atıkların, kimyasalların, hava kalitesinin ve doğal kaynakların yönetilmesine yönelik kapasite geliştirme çalışmaları ve iklim değişikliği ve afetlerle başa çıkma çabaları dâhil, çok çeşitli alanları kapsamaktadır. 2002'den bu yana çevresel konularda Türkiye'ye yapılan AB yardımı 1 milyar avroyu geçmiştir.

Sürekli olarak iyileştirilen ve geliştirilen 300'den fazla mevzuatı içeren AB çevre müktesebatı, katılım sürecinin en karmaşık konuları arasında yer almaktadır.

Söz konusu proje, 2006/18/EC sayılı Yeraltı Suyu Yönergesi'nde belirtilen gereksinimlerin (ayrıca 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Yönergesinin ilgili hükmünün) karşılanması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na kapasite geliştirme desteği sunmuştur. Proje, yeraltı suyu yönetimi konusunda uzmanlığın aktarılmasını, pratik eğitimlerin verilmesini ve 12 ay boyunca Sakarya ve Akarçay pilot havzalarında yeraltı suyunun bilfiil izlenmesini amaçlamıştır.

 

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Sn.Özge Gökçe Aktaş Tel: (+90 312) 4598700, email: Ozge.GOKCE@eeas.europa.eu


Basınla ilgili sorular için:

Sn. Miray Akdağ – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu     M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77