fbpx AB, Türkiye’nin Bağımlılıkla Mücadele Çabalarını Destekliyor | AB Türkiye
Addiction

AB, Türkiye’nin Bağımlılıkla Mücadele Çabalarını Destekliyor

11.06.2021 Cu - 15:28
 
 10 Haziran 2021, Ankara – 'Bağımlılıkla Mücadelede Yargı ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek’ projesinin açılış töreni 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin ana yararlanıcısı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'dür. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Sn. Yakup Moğul, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölümü Başkanı Sn. André Lys, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve yargı mensuplarının yanı sıra diğer kamu kurumları ve uluslararası toplumdan temsilciler katılmıştır.
 
Cezaevlerinde ve denetimli serbestlik sistemlerinde bağımlılığın önlenmesi ve bununla mücadele, Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin ortak önceliğidir. AB’nin yeni 2021-2025 Uyuşturucu Gündemi, uyuşturucu kullanan suçlular için tedavi, rehabilitasyon ve iyileştirme hizmetlerini sürdürme ihtiyacını vurgulamakta ve alternatif  yaptırımlar çağrısında bulunmaktadır. Kısa süre önce Türkiye tarafından hayata geçirilen İnsan Hakları Eylem Planı, hem cezaevlerindeki hem de denetimli serbestlik kapsamındaki uyuşturucu bağımlısı suçlulara sunulacak rehabilitasyon hizmetleri konusunda sivil toplumla işbirliği öngörmektedir.
 
AB tarafından finanse edilen bu yeni proje, söz konusu ortak politika önceliklerinin yerine getirilmesine katkıda bulunacaktır. 1,9 milyon Avro bütçeli proje, önümüzdeki iki yıl boyunca hükümlüler ve denetimli serbestlik kapsamındaki kişiler için ihtiyaçlarına uygun rehabilitasyon ve uyum programları geliştirecek; ve uyuşturucu kullanan suçlular için alternatif tedbirlerin etkin kullanımı konusunda yargı mensuplarının kapasitesini artıracaktır. Proje ayrıca denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin denetimi için entegre risk değerlendirme aracı olan bir izleme mekanizması oluşturacak; ve bu alanda gelecekte gerçekleştirilebilecek yasal ve düzenleyici reformlar için bilgi sağlanması amacıyla AB'deki uygulamaları da içeren, karşılaştırmalı yasal analizler yapacaktır.
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölümü Başkanı André Lys açıklamasında şu ifadelere yer vermiştir: "Önümüzdeki iki yıl içinde bu projenin Türkiye'nin cezaevlerinde ve denetimli serbestlik kapsamındaki kişiler arasında uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çabalarını güçlendireceğine ve bu alandaki AB standartları ve uygulamaları ile uyumu daha da artıracağına yürekten inanıyorum.”