Launch event of the 'Turkey Resilience Project in Response to the Syria Crisis' project

AB, UNDP ile birlikte mülteciler için yeni iş alanları açılmasını ve dil eğitimini destekliyor

08.11.2018 Per - 21:09

Avrupa Birliği tarafından mali olarak desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan "Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" projesinin resmi açılışı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Projeden yaklaşık 55,000 Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum mensubu faydalanacak. Etkinliğe; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sn. H. Halil AFŞARATA,  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková-Sollorano, BM Kalkınma Programı Ülke Direktörü Claudio Tomasi katılacak.

Hedefler

50 milyon Avro bütçeli proje Türkiye'nin on bir ilinde yeni iş alanları açılması, belediye hizmetleri ve yetişkinler için Türkçe dil eğitimi üzerinde odaklanıyor. Ayrıca Suriyeli mültecilerin, onları ağırlayan ev sahibi toplumların ve ulusal ve yerel düzeydeki ilgili devlet kurumlarının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini amaçlıyor.

İnsanlar

Proje ile 2,000 civarında Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum üyesi kayıtlı işlere yerleştirilecek. 2,000 işten yaklaşık olarak 1750'si KOBİ'lerin dönüşümü, yenilik programları ve serbest meslek yoluyla yaratılacak. Bunların yanı sıra yaklaşık 1,000 Suriyeli mülteci ve ev sahibi toplum üyesine iş geliştirme ve yenilik-odaklı girişimcilik desteği verilecek. Suriyelilere ait işletmelere yönelik iş geliştirme desteği finansman imkanlarına ve kamu ihalelerine erişim dâhil finansman ve insan kaynakları yönetimi, kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgi sunmanın yanı sıra potansiyel ihracat ve ithalat pazarlarına erişim ve çalışma izni mevzuatı gibi konularda destek vererek, iş büyütme kapasitelerini arttıracak. Proje ayrıca dil bariyerinin aşılması ve Türk toplumu ile bütünleşmenin kolaylaştırılması amacıyla yaklaşık 52,000 yetişkin Suriyeliye dil becerileri alanında eğitim sunacak.

Altyapı

Program kapsamında aynı zamanda, Suriye'deki krizden dolayı artan nüfusun etkilerini yaşayan Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki üç belediyeye atık yönetimi ve atık su yönetimi tesisleri kurulacak ve yangın söndürme ekipmanı sağlanacak. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açılış münasebetiyle şunları söyledi; 'Mülteci krizinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara cevap vermek üzere 3 milyar Avro bütçeli FRIT (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı)'in her gün nasıl kullanıldığını görmekten memnuniyet duyuyorum.  En önemli önceliklerimizden bir tanesi hem mültecilerin hem de zor durumdaki ev sahibi toplumların kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak ve bu amaçla da istihdam edilebilmeleri için gerekli araçları ve teknik becerileri kendilerine kazandırmaktır'.   

 

Arka Plan

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla Türkiye'ye fon desteği sağlamaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir. Ocak 2016'da Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı -FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır.

FRIT kapsamında Türkiye'deki mülteciler ve yerel halk için 3 milyar Avro seferber edilerek, eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik gelişme ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda destekler sunulmaktadır. Halihazırda 3 milyar Avroluk fon kapsamında 72 proje devam etmekte olup bu tutarın 1.9 milyar Avro'dan fazlasının ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Bu finansman, krizin başlangıcından bu yana Türkiye'deki mültecileri desteklemek üzere tahsis edilen 350 milyon Avroya ve AB Üye Devletleri tarafından sunulan ikili desteğe ilaveten sağlanmış bir destektir.

AB'nin sosyo-ekonomik sektörde Türkiye'ye desteği  

FRIT vasıtasıyla AB sosyo-ekonomik kalkınma alanındaki projelere 200 milyon Avro'nun üzerinde fon tahsis etmiştir.

 

Daha fazla bilgi için :

Silvio CORDOVA – Program Görevlisi - Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı-  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

silvio.cordova@eeas.europa.eu  / T +90 312 459 87 00


Basına ilişkin sorularınız için:

Miray AKDAĞ - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri miray.akdag@eeas.europa.eu     M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77