EU & Human Rights Defenders discuss the situation under the State of Emergency introduced in the aftermath of the 15/07 coup attempt on 3 March 2017

AB ve İnsan Hakları Savunucuları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamındaki durumu değerlendirmek üzere 3 Mart 2017'de bir araya geldi

Basın Bildirisi

AB Delegasyonu ve Üye Devlet temsilcileri 3 Mart 2017'de, AB’nin İnsan Hakları Savunucularına (İHS) yönelik Yerel Stratejisi çerçevesinde insan hakları savunucuları ile bir araya geldi.
Bu doğrultuda önceden gerçekleştirilen görüşmelerin devamı niteliğinde olan bu toplantıda Olağanüstü Hal kapsamında alınan hukuki ve idari tedbirler ile bu tedbirlerin İHS'ler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler, memurlar ve diğer meslek grupları üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda ele alınan konular arasında anayasal değişikliklerin kapsamı, referandum öncesi varolan atmosfer ile kampanya ve oy kullanım süreçlerinde güvenlik konuları yer aldı.

İnsan Hakları Savunucuları ve sivil toplum örgütleri, Türkiye'de kendi çalışma koşullarındaki kötüleşme ile sivil toplum için alanın daha da daralması dolayısıyla duydukları endişeleri dile getirdiler. Kamu kurumları ve üniversitelerde devam eden işten çıkartmalar, süregelen gözaltı ve tutuklamalar, avukata erişim kısıtları, hak temelli bir takım STÖ'lerin kapatılması ve temel haklar alanında karşı karşıya kalınan diğer güçlükler ile bunların yansımaları da ayrıntılarıyla ele alındı. Ülke içinde başvurulabilecek [hukuki] yollar, şikâyetleri değerlendirmek üzere oluşturulan yeni komisyon ve bunların etkinlikleri de ele alınan diğer hususlar oldu.

Bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılmasının önemi ifade edildi. AB ve Üye Devletler Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecektir. Ayrıca İHS, gazeteci, akademisyen, sendikacı ve diğerlerinin davalarını da takip etmeyi sürdürecektir. AB ve BM Rehber İlkeleri uyarınca, Türkiye'deki İHS'na destek amaçlı ilave tedbir ve faaliyetlere ilişkin devam etmekte olan çalışmalar da toplantıda dile getirilmiştir.     

AB Rehber İlkelerine ilişkin daha fazla bilgi için AB Delegasyonu web sitesini ziyaret ediniz.  http://www.avrupa.info.tr/eu-and-human-rights.html