AB ve İnsan Hakları Savunucuları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamındaki durumu değerlendirmek üzere 21 Haziran 2017'de bir araya geldi

AB ve İnsan Hakları Savunucuları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamındaki durumu değerlendirmek üzere 21 Haziran 2017'de bir araya geldi

AB Delegasyonu ve Üye Devlet temsilcileri 21 Haziran 2017'de, AB’nin İnsan Hakları Savunucularına (İHS) yönelik Yerel Stratejisi çerçevesinde insan hakları savunucuları ile bir araya geldi.

Bu doğrultuda önceden gerçekleştirilen görüşmelerin devamı niteliğinde olan bu toplantıda Olağanüstü Hal kapsamında alınan hukuki ve idari tedbirler ile bu tedbirlerin İHS'ler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler, memurlar ve diğer meslek grupları üzerindeki etkileri ele alındı. Ayrıca Nisan ayında gerçekleştirilen Anayasa referandumu sonrası durum, OHAL KHK'ları ile kamudan uzaklaştırılan kişileri ilgilendiren Gökhan Köksal/Türkiye davasında AİHM'in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvurunun kabul edilemeyeceğine ilişkin kararı ve söz konusu uzaklaştırmalara karşı iç hukuk yolları toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

İnsan Hakları Savunucuları ve sivil toplum örgütleri, kendilerine karşı giderek daha fazla uygulanan adli tedbirler ve sivil toplum çalışmaları için daralan alan dâhil, Türkiye'de çalışma koşullarındaki kötüleşmeden duydukları endişeleri dile getirdiler. Toplantı sırasında, kamu kurumları ve üniversitelerden çok sayıda kişinin ihraç edilmesinin yanı sıra devam eden gözaltı ve tutuklamalar ve temel haklar önündeki diğer engeller detaylı bir biçimde tartışıldı. AB Delegasyonu ve Üye Devletlerin diplomatları, işkence ve zorla kaybedilme iddiaları ile İnsan hakları Savunucularının ifade, basın ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin verdiği bilgileri de not ettiler.   

Bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılmasının önemi dile getirildi. AB ve Üye Devletler Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip etmeye, ayrıca İnsan Hakları Savunucuları, gazeteciler, sendikacılar vb. gruplara ilişkin davalara gözlemci olarak katılmaya devam edecek. AB ve BM Rehber İlkeleri uyarınca, Türkiye'deki İnsan Hakları Savunucularına destek amaçlı ilave tedbir ve faaliyetler sonraki toplantıların gündeminde yer alacaktır.   

 

AB Rehber İlkelerine ilişkin detaylı bilgi için AB Delegasyonu web sitesini ziyaret ediniz:     http://www.avrupa.info.tr/eu-and-human-rights.html

 

Basın soruları için Delegasyonla temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç  -  Basın ve Enformasyon Yöneticisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu  M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77