AB ve İnsan Hakları Savunucuları 23 Ocak 2017'de, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL kapsamında mevcut durumu ele aldı

AB ve İnsan Hakları Savunucuları 23 Ocak 2017'de, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL kapsamında mevcut durumu ele aldı

AB’nin İnsan Hakları Savunucuları için Yerel Stratejisi kapsamında AB Türkiye Delegasyonunun ve AB’ye Üye Devletlerin temsilcileri, 23 Ocak 2017 tarihinde insan hakları savunucuları ile bir araya geldi.

Aynı formatta önceden gerçekleştirilen görüşmelerin devamı niteliğinde olan bu toplantıda OHAL kapsamında alınan hukuki ve idari tedbirler ile bunların insan hakları savunucuları (İHS), sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler, devlet memurları ve diğer meslek grupları üzerindeki etkisi ele alındı.

İnsan hakları savunucuları ve sivili toplum örgütleri Türkiye'de İHS'lerin ağırlaşan çalışma koşulları ve sivil toplumun daralan çalışma alanına ilişkin kaygılarını dile getirdiler. Aynı zamanda, çok sayıda personelin kamu kurumlarından ihraç edilmesi ve devam eden gözaltı ve tutuklamalar, avukata erişim hakkına yönelik kısıtlamalar, bazı hak temelli STÖ'lerin kapatılması ve temel haklar alanındaki diğer zorluklarla ilgili sıkıntılarını dile getirdiler. Bunların yanı sıra 23 Ocak 2017'de yayımlanan son KHK'ların hükümleri, özellikle de bir iç hukuk yolu olarak OHAL kapsamında yürütülen işlemleri incelemek üzere yeni bir komitenin kurulması, kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

AB ve Birlik üyesi devletler Türkiye'deki gelişmeleri yakinen izlemeye devam edecektir. Ayrıca İHS'ler, gazeteciler, akademisyenler ve sendikacılar gibi çeşitli grupların dava süreçlerini de gözlemlemeye devam edeceklerdir. Toplantıda Türkiye'deki İHS'lere, AB ve BM Rehber İlkeleri uyarınca destek olmaya yönelik ilave tedbirler ve adımlar konusunda süregelen çalışmalar da ele alınmıştır.

AB Rehber İlkeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için, AB Delegasyonunun internet sayfası: http://www.avrupa.info.tr/eu-and-human-rights.html