AB ve İnsan Hakları Savunucuları, başarısız 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL kapsamındaki durumu değerlendirdi

AB ve İnsan Hakları Savunucuları, başarısız 15 Temmuz darbe girişimi ardından ilan edilen OHAL kapsamındaki durumu değerlendirdi

Ankara, 23 Eylül 2016
Basın Duyurusu


AB’nin İnsan Hakları Savunucuları için Yerel Stratejisi kapsamında AB Türkiye Delegasyonunun ve AB’ye Üye Devletlerin temsilcileri, 23 Eylül 2016 tarihinde insan hakları savunucularıyla bir araya geldi.

Toplantıda ağırlıklı olarak, OHAL’in hukuku sonuçları ile İnsan Hakları Savunucuları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, gazeteciler, öğretmenler ve diğer meslek gruplarının karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

İnsan Hakları Savunucuları ve sivil toplum örgütleri, yargı ve yürütme makamlarının, keyfi olduğunu düşündükleri kararları neticesinde yaşanan kamu kurumlarından çok sayıda ihraç ve gözaltının yanı sıra, işkence ve kötü muamele iddiaları, avukata erişimde yaşanan sıkıntılar ve hukuki itiraz yollarının kapalı olması da dahil olmak üzere rapor edilen insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini paylaştılar.

Toplantıda Türkiye’nin, insan hakları alanında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini OHAL kapsamında da yerine getirmesi ve insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların etkin ve tarafsız bir şekilde, layıkıyla soruşturulması gerektiği de vurgulandı. Ülkede hukukun üstünlüğü ilkesinin gerektiği biçimde uygulanması bakımından bağımsız ve tarafsız yargıya büyük ihtiyaç olduğu dile getirildi.   

AB ve Üye Devletler durumu izlemeye devam edecek olup bu kapsamda taşıdıkları tüm endişeleri, Türkiye'deki resmi makamlarla paylaşacaktır.

AB İlke Kurallarıyla ilgili daha fazla bilgi için, AB Delegasyonunun web sayfası: http://www.avrupa.info.tr/eu-and-human-rights.html