EU and Turkish Ministry of National Education launch €300 million project to improve Syrian children's access to education

AB ve Milli Eğitim Bakanlığı Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu arttırmak amacıyla 300 milyon Avro bütçeli projeyi hayata geçiriyor

06.10.2017 Cu - 16:44

AB bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu arttırmak amacıyla 300 milyon Avro bütçeli projenin açılışını gerçekleştirdi. MEB'e sağlanan 300 milyon Avro değerindeki doğrudan hibe bugüne kadar eğitim sektöründe Türkiye'deki kurumlara sağlanan en büyük doğrudan destektir. Açılış töreninde AFAD Başkanı Mehmet GÜLLÜOĞLU, MEB Müsteşarı Prof. Dr. Yusuf TEKIN, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMIRCI ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER'in yanı sıra 200'den fazla katılımcı yer aldı.

 

'Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi' projesi (PICTES) ile AB tüm Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinin ve devlet okullarında Türk çocuklarla birlikte eğitim alabilmelerinin sağlanması cabalarında Türkiye'ye destek olmaktadır. AB-Türkiye ilişkilerinin tarihinde ilk kez bu büyüklükte bir eğitim projesi doğrudan hibe vasıtasıyla ortak biçimde ülke genelinde uygulanmaktadır.

3 milyar Avro bütçeli Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın bir parçası olan proje kapsamında Suriyeli nüfusun en yoğun olduğu 23 ile ağırlık verilmektedir. Suriyeli çocukların Türk milli eğitim sistemine entegrasyonunda Türkçe bilgisi büyük önem arz ettiğinden, projenin ana faaliyeti 5600 civarında Türkçe öğretmeninin eğitimden geçmesi ve istihdam edilmesidir. Bu kapsamda 390,000 Suriyeli çocuk Türkçe öğrenerek Türk akranlarıyla birlikte eğitimlerini devlet okullarında sürdürebilecektir. Uzun süre okuldan uzak kalmış veya ilave desteğe ihtiyacı olan 30,000 çocuğa telafi ve destek eğitimleri verilecektir. Proje kapsamında yürütülecek diğer faaliyetler arasında savaşın getirdiği travmadan etkilenen çocuklara okullarda rehberlik ve danışma hizmetleri ile kültürel ve sosyal engellerin aşılmasına yönelik destek yer almaktadır.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: " AB, Türk ve Suriyeli anne-babaların, kaliteli tesislerde, nitelikli bir eğitim yoluyla tüm çocuklarımız için daha iyi bir gelecek inşa etme arzusunu elbette paylaşmaktadır. Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kapsamında sağladığımız katkıların ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projenin bizleri, Suriye’de en kısa zamanda barışa ulaşılması umuduyla el ele giden bu arzuların gerçekleştirilmesine bir adım daha yaklaştırmasını umuyoruz."

 

Arka plan

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı :

Avrupa Birliği 2011 yılından bu yana mülteci krizi karşısında Türkiye'ye destek sağlamaktadır. İlk zamanlarda Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) şeklinde sağlanan desteğe krizin uzun zamana yayılması nedeniyle daha sonra orta ve uzun vadeli AB mali yardım mekanizmaları da eklenmiştir. Ocak 2016'da Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı'nın devreye girmesiyle destek ciddi oranda arttırılmıştır.       

Mali Yardım Programı aracılığıyla eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik kalkınma ve göç yönetimi gibi belirli başlı alanlarda destek sağlanması suretiyle mülteci ve ev sahibi toplumlara 3 milyar Avro taahhüt edilmiştir. Eylül 2017 itibariyle, bütçesi 1.6 milyar Avro'yu aşan 48 proje sözleşmesi yapılmış ve devam etmekte olan aktivitelere 838 milyon Avro aktarılmıştır.     

Bu mali yardım, krizin başlangıcından bu yana Türkiye'deki mültecilere destek olmak üzere aktarılan yaklaşık 350 milyon Avro'ya ve Üye Devletlerin ikili yardımlarına ilaveten sağlanmaktadır.   

 

Türk milli eğitim sistemine AB desteği

Türkiye'de 800,000'den fazla okul çağında (5-17 yaş) Suriyeli çocuk yaşamaktadır. Bu çocukların hepsinin kaliteli eğitim imkanına sahip olmalarının sağlanması kayıp nesil olmasını engellemek için bir öncelik, Türk eğitim sistemine kayıt olmalarıysa bu çocukların entegrasyon çabalarına destek olmak için bir fırsattır. Bu eğitim yılı için okula kayıt rakamları halen beklenmektedir ancak son eğitim yılında 487,776 Suriyeli çocuğun okula devam etmiş olması önceki yıllara göre ciddi bir artıştır.

AB, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu çabalarına Doğrudan Hibe ya da UNICEF, UNHCR, Kızılay ve DAAD ve SPARK gibi uluslararası STK'lar ile yürütülen girişimlerde olduğu gibi okul yapımı ve operasyonal destekle katkıda bulunmaktadır.  Bütün bu çabalar Mali Yardım Programı kapsamında eğitime ayırılan 650 milyon Avroyu aşkın desteğin tamamlayıcı parçalarıdır.

 

Daha fazla bilgi için:

Jochen Schmidt - Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, Eğitim Program Yöneticisi

jochen.schmidt@eeas.europa.eu / T +90 312 459 87 00

 

Basına ilişkin sorular için:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88 77

Ankara, 06 Ekim 2017
 

Uğur Mumcu Caddesi No:88 Kat:4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara

Tel.: (+90 312) 459 87 00 Faks: (+90 312) 446 67 37 E-posta: delegation-turkey@eeas.europa.eu

Internet: http://www.avrupa.info.tr