EU and Turkey Partner Up To Tackle Disasters

AB ve Türkiye Afetle Mücadelede Ortak Çalışıyor

14.02.2018 Çar - 08:49

14/02/2018

 

Dünyanın ilk sırada yer alan insani yardım donörü Avrupa Birliği, afet yönetimi ve sivil koruma alanlarında Türkiye ile işbirliği yapıyor. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizma"sını kamuoyuna sunmak ve üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere  14 Şubat 2018 günü Ankara'da AFAD Binasında resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir tanıtım toplantısı gerçekleştirecekler.  
 

AB Sivil Koruma Mekanizması (UCPM) Avrupa genelindeki ulusal sivil koruma kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Yaşanan acil durumların boyutlarının ulusal müdahale kapasitesini önemli ölçüde aştığı hallerde dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu mekanizmadan yararlanmaktadır. 2001 ila 2017 yılları arasında UCPM 250'den fazla kez harekete geçirilmiştir.     
 

Avrupa Birliği ve Türkiye afet yönetimi ve sivil koruma alanlarında on yıllardır işbirliği yapmaktadır. Bugün, bu ortaklık yeni bir ortak faaliyet seviyesine taşınmaktadır. Türkiye Mekanizmaya katılan ve Mekanizmanın dünya genelinde meydana gelen afetlere daha iyi hazırlıklı olma ve müdahale etme hedefine katkı sağlayabilen değerli bir ortaktır.
 

Türkiye 4 Nisan 2016 tarihinde katılımcı devlet olarak söz konusu mekanizmanın bir parçası haline gelmiştir. Bu statüsüyle Türkiye, eğitim, afet veya acil durum tatbikatları, afet önleme ve hazır bulunuşluk projeleri yürütülmesi, diğer katılımcı ülkelerle uzman paylaşımı, danışma misyonlarına katılım gibi birçok faaliyetten faydanabailir ve bunlara katkı sağlayabildiği gibi arama-kurtarma uzmanlarından oluşan Gönüllüler Havuzuna da katkı sağlayabilir.
 

Üye Devletleriyle birlikte Avrupa Birliği, dünyanın ilk sıradaki insani yardım donörüdür.  AB 2016 yılında insani yardım amacıyla toplamda 2.1 milyar Avronun üzerinde taahhütte  bulunmuştur. AB, 1999 Marmara Depremi, 2006 Güney Doğu'da yaşanan sel felaketi ve 2011 Van Depremi dahil olmak üzere Türkiye'nin afetle mücadelesine destek vermiştir. 

 

Bu toplantı AFAD'ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik AB destekli proje çerçevesinde düzenlenmektedir. Avrupa Komisyonu ve Üye Devletlerin sivil koruma kuruluşlarından uzmanlar, Türkiye'nin UCPM'den daha fazla yararlanmasını ve ortak faaliyetlere katılımını sağlamak üzere Türk hükümet yetkilileri ve sivil koruma alanında faaliyet gösteren STÖ temsilcilerine Mekanizma'ya ilişkin sunum yapacaktır. 

 

Tarih /Saat:            14 Şubat 2018, 09:30

Yer:                         AFAD Merkez Binası Konferans Salonu, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 (Eskişehir Yolu 9. Km) / Ankara

 

Daha fazla bilgi için:

Akif Türkel – Sektör Yöneticisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu  akif.turkel@eeas.europa.eu  /  Tel: +90 312 459 87 00

Miray Akdağ Uluç – Basın Görevlisi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu / Mobile: +90 532 624 93 56 / Tel: +90 312 459 88 77