EU and Turkey Flags

AB ve Türkiye Gerçek Bir Başarı Öyküsü olan TKDK'nın 10. Yıldönümünü Kutluyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'nun 10. Yıldönümü vesilesiyle, 19 Mayıs 2017 günü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera Vinals'in katılımlarıyla Antalya'da bir Kırsal Kalkınma etkinliği düzenleniyor.  

TKDK'nın kuruluş kanunu 10 yıl önce yayımlandı. O tarihten bu yana ilgili tüm tarafların ortak çabaları sayesinde IPARD Programı gerçek bir başarı öyküsü haline geldi.  

Kırsal ekonomi günümüzde, gıda güvenliği, iklim değişikliği, kırsal bölgelerde büyüme ve iş imkânlarının yaratılmasına ilişkin zorlukların aşılması konusunda önemli sorumluluklar taşımaktadır. Bu zorlukların göğüslenmesinde en ön sırada yer alanlara güçlü bir Kırsal Kalkınma Politikasıyla destek verilebilir.

AB’nin kırsal kalkınma politikasında olduğu gibi IPARD da Türkiye'deki kırsal toplumların akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir şekilde büyüyebilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. 

IPARD kapsamında AB bütçesinden Türkiye'ye 2007 – 2020 dönemi için 1.5 milyar Avronun üzerinde olmak üzere ciddi miktarda kaynak aktarılmaktadır. Türkiye'nin ulusal kaynakları ve faydalanıcıların özel mali kaynaklarıyla birlikte toplam yatırım 2007-2020 dönemi için 4 milyar Avro seviyesine ulaşmaktadır. 

IPARD, Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yaşayan yurttaşların yaşamlarının iyileştirilmesine somut katkılarda bulunmaktadır. Bugüne kadar program kapsamında çiftlikler, gıda işleme tesisleri, kırsal çeşitlendirme teşebbüsleriyle ilgili 11,000 projeye yatırım desteği sağlanmış olup tahmini olarak 56,000 yeni iş imkânı yaratılmıştır. 

Dolayısıyla bu program kırsal kalkınma alanında gerçek anlamda fark yaratmaya başlamıştır ve önümüzdeki yıllarda bundan fazlasını yapabilecek durumdadır. 

Tarih: 19 Mayıs Cuma 2107 – 16:00

Yer: EXPO Kongre Merkezi, Antalya

Daha fazla bilgi için;

Sn. Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, e-posta: leyla.alma@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorular için;

Sn. Miray Akdağ Uluç M +90 532 624 93 56 , Tel : +90 4598877  e-posta: miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu