Ipard event's photo

AB ve Türkiye IPARD aracılığıyla elde edilen Ulusal Kırsal Ağ kazanımlarıyla gurur duyuyor

09.01.2019 Çar - 17:03

 

AB ve Türkiye IPARD [1] aracılığıyla elde edilen Ulusal Kırsal Ağ kazanımlarıyla gurur duyuyor  

09/01/2018
 

EU and Turkey Supporting Rural Development Together in Ankara

Türkiye Ulusal Kırsal Ağı faaliyetlerinin ilk yılını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals'in katılımıyla 10 Ocak 2019 günü Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle kutluyor.  
 

Kırsal kalkınma ağları, daha geniş kitlelere ulaşmak üzere çiftçilerden kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine kadar çok çeşitli paydaşların katılımıyla, yenilikçi uygulamaları destekleyerek kırsal kalkınmayı geliştiriyor. Türkiye ilk ağını Kasım 2017'de IPARD programı kapsamında sağlanan AB desteğiyle hayata geçirdi. 

 

Delegasyon Başkanı Christian Berger şunları söyledi; "Son on yılda tüm Üye Ülkelerde oluşturduğumuz ulusal kırsal ağlar son derece kıymetli bilgi ve deneyim kaynakları haline geldi. Bu ağlar AB'nin kırsal kalkınma politikalarının arkasındaki itici güç oldu. Türkiye'nin böyle bir ağ oluşturma girişimini yürekten destekliyorum. Türkiye'nin son derece yenilikçi yaklaşımıyla kırsaldaki kadın örgütleri, yerel idareler ve sivil toplum örgütleri dahil çok çeşitli paydaşlar artık ağın parçası haline geldiler. Çalışmanın şimdiden görünür olan yararları 2019 yılında ağın gelişmesiyle daha da artacaktır. Kalkınmaya ilişkin fikirler Türkiye'nin önde gelen 25 Yerel Eylem Grubu için verimli bir zemin sağlayacaktır."   

 

AB, IPARD aracılığıyla Türkiye’ye ciddi bir fon desteği sağlamaktadır. Bu program, Türkiye’nin kırsalda yaşayan yurttaşlarının yaşamlarının daha iyi hale getirilmesi anlamında önemli bir fark yaratmakta olup önümüzdeki yıllarda daha da fazlasını sunacaktır. Program kapsamında bugüne kadar çiftlikler, gıda işleme tesisleri ve kırsal çeşitlendirme ile işletmelere yönelik 15,000 projeye yatırım desteği verilmiştir. IPARD’ın kırsal bölgelerde 57.000 iş imkânı yarattığı ve her geçen ay bu sayının daha da arttığı tahmin edilmektedir. IPARD, arıcılıktan süt işletmeciliğine kadar uzanan çok geniş bir yelpazedeki faaliyete destek sağlamakta ve kadın ve genç girişimcilerin de arasında yer aldığı geniş bir hedef gruba ulaşmakta.

 

IPARD programının uygulanması, büyük bir başarıyla devam etmekte olup artık program, LEADER ve Ulusal Kırsal Ağ aracılığıyla sivil topluma da ulaşmaktadır. Şu an itibariyle IPARD’ın LEADER tedbiri altında (kamu-özel sektör ortaklığında) 25 Yerel Eylem Grubu oluşturulmuştur. Türkiye’de yenilikçi bir yaklaşımın adımları olarak 2019’da bu eylem grupları kendi alanlarında kalkınma faaliyetlerine başlayacaktır.

 

Tarih/Saat: 10 Ocak 2019, 10:00

Yer: Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Ankara

 

Daha fazla bilgi için

Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, e-posta: leyla.alma@eeas.europa.eu

Basın irtibat

Miray Akdağ M +90 532 624 93 56, Tel : +90 4598877  e-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu

 

 

[1] Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Desteği